VNNIC
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo

WHOIS - Tra cứu thông tin địa chỉ IP

 

Hướng dẫn:

Tìm theo tên mạng:

  • Trong mục từ khoá hãy nhập tên mạng cần tìm (ví dụ: vdc-net, fpt-net, netnam ..)
  • Trong mục kiểu chọn kiểu là tên mạng
  • Mục mức tìm giới hạn phạm vi tìm kiếm, làm tăng tốc độ tìm (mặc định là tất cả)

Tìm theo địa chỉ:

  • Trong mục từ khoá hãy nhập tên địa chỉ cần tìm (ví dụ: 203.162.57.78)
  • Trong mục kiểu chọn kiểu là IP
  • Mục mức tìm giới hạn phạm vi tìm kiếm, làm tăng tốc độ tìm (mặc định là tất cả)

Chính sách, quy định

Quy trình

Hỗ trợ

Các thông tin cơ bản qua mục câu hỏi thường gặp và tài liệu tham khảo sẽ hỗ trợ người dùng tìm hiểu thêm các chính sách, quy định quản lý và quy trình đăng ký sử dụng tài nguyên địa chỉ Internet, số hiệu mạng ASN.