VNNIC
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo

Giới thiệu về IPv6

IPv6 (Internet Protocol Version 6) là phiên bản địa chỉ Internet mới, được thiết kế để thay thế cho phiên bản IPv4 với hai mục đích cơ bản: khắc phục các nhược điểm trong thiết kế của địa chỉ IPv4 và thay thế cho nguồn địa chỉ IPv4 đã cạn kiệt để phát triển hạ tầng thông tin và Internet bền vững

 

Mạng IPv6 Quốc gia

Mạng IPv6 Quốc gia được hình thành trên cơ sở kết nối các hệ thống mạng DNSv6 Quốc gia, trạm trung chuyển Internet Quốc gia VNIXv6, mạng Internet IPv6 của các ISP, cung cấp các dịch vụ trên nền IPv6 cho cộng đồng.

 

Ban Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia

Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (Việt Nam IPv6 Task Force) được thành lập theo Quyết định số 05/BTTTT ngày 06/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy phát triển địa chỉ IPv6 tại Việt Nam.

Sau 03 năm hoạt động, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia được kiện toàn theo Quyết định số 1190/QĐ-BTTTT ngày 03/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện do Ông Lê Nam Thắng – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng Ban, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là Thường trực Ban, thành viên Ban gồm đại diện VNNIC, các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Bộ Giáo dục – Đào tạo, các ISP.

 

Đăng ký địa chỉ và dịch vụ IPv6

Để tham gia vào hoạt động Internet IPv6, các tổ chức tham gia hoạt động mạng Internet có thể đăng ký xin cấp địa chỉ IPv6, đăng ký kết nối mạng IPv6 quốc gia, kết nối Tunnel Broker và sử dụng dịch vụ thử nghiệm như dns, web, email, voip, tunnel ipv6/ipv4, hiện do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) quản lý và cung cấp.

Đăng ký địa chỉ IPv6 | Đăng ký kết nối mạng IPv6 quốc gia| Đăng ký kết nối Tunnel Broker

Hỗ trợ

Các thông tin cơ bản qua mục câu hỏi thường gặp và tài liệu tham khảo sẽ hỗ trợ người dùng tìm hiểu thêm các khái niệm, đặc điểm, lợi ích của IPv6. Đồng thời, hỗ trợ người dùng tìm hiểu về mạng IPv6 quốc gia v.v...