BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty Hi-tek Multimedia

Thông tin liên hệ chính: 

- Địa chỉ: 9449 Balboa Ave, Suite 103 , San Diego, CA 92123 – USA
- Điện thoại/Fax: (858) 571-2007/(858) 571-8497
- Email: info@dotvn.com
- Website: www.dotvn.com

Cơ sở đăng ký tên miền
Điện thoại/Fax
Email
Website
Cơ sở tại miền Bắc

Công ty Cổ phần Internet và Viễn thông Việt Nam (IT.VN Jsc.).

Tầng 5, Tòa nhà HaNoi Group, 442 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

+84-4-3734-3328/29

+84-3734 -4319

info@it.vn

http://it.vn/

Cơ sở tại miền Nam

Chi nhánh Công ty CP Thương mại Quốc tế Việt Nam (TP. Hà Nội)

Tầng 3, Tòa nhà M-H, Số 728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel:  +84-8-39240511

Fax: +84-8-39240512

info@it.vn

www.business.com.vn

Cơ sở tại nước ngoài

HI-TEK Multimedia, Inc. (DOT VN, Inc.)
9449 Balboa Ave, Suite 103

San Diego, CA 92123

USA

Tel: +(858) 571 -2007

Fax: +(858) 571- 8497

info@hi-tekmultimedia.com

info@dotvn.com

www.dot.vn