VNNIC
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty NetNam

Thông tin liên hệ chính: 

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần NetNam, Tầng 3, Nhà 2B, Khu Thử nghiệm Công nghệ Nghĩa Đô, Viện Khoa học Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại/Fax: +84-19001586 /+84-4-37561888
- Email: vas@netnam.vn; sales@netnam.vn
- Website: http://www.netnam.vn ; http://netnamonline.vn

Cơ sở đăng ký tên miền
Điện thoại/Fax
Email
Website
Cơ sở tại miền Bắc

Công ty Cổ phần NetNam, Tầng 3, Nhà 2B, Khu Thử nghiệm Công nghệ Nghĩa Đô, Viện Khoa học Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

+84-19001586/

+84-4-37561888

vas-hn@netnam.vn

www.netnam.vn
www.netnamonline.vn

Cơ sở tại miền Nam

Công ty Cổ phần NetNam - Chi nhánh Hồ Chí Minh, 244 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú nhuận, Tp HCM.

+84-19001586 / +84-8-39976410

vas-sg@netnam.vn

www.netnam.vn
www.netnamonline.vn

Trung tâm Dịch vụ khách hàng
Tầng 3, Nhà 2B, Khu Thử nghiệm Công nghệ Nghĩa Đô, Viện Khoa học Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội +84-19001586
(hỗ trợ 24/7)
domain-info@netnam.vn;
support@netnam.vn

www.netnam.vn
www.netnamonline.vn