VNNIC bannerTÊN MIỀN

WHOIS - Tra cứu thông tin tên miền

Địa chỉ đăng ký tên miền (các Nhà đăng ký tên miền “.vn”)

 

Chú ý :

  • Hệ thống tra cứu thông tin tên miền (Whois) nằm trong hệ thống máy chủ DNS tên miền quốc gia.
  • Sử dụng các biện pháp như hack, truy vấn tự động, .v.v… để làm ảnh hưởng hoặc làm tê liệt hệ thống máy chủ tên miền quốc gia là vi phạm Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, sẽ bị truy tố và xử phạt theo quy định pháp luật.
  • VNNIC không cho phép bất cứ tổ chức, cá nhân nào trích xuất, sao chép hay tái sử dụng dưới bất cứ định dạng và bất cứ hình thức nào, toàn bộ hay một phần nội dung thông tin tra cứu WHOIS tên miền khi chưa được sự đồng ý của VNNIC.
  • Tổ chức, cá nhân nào vi phạm các quy định cấm nêu trên, VNNIC sẽ sử dụng các biện pháp trong quyền hạn bảo vệ của mình như: block vùng địa chỉ truy nhập, khóa giao diện,… và chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử phạt, truy tố.

Hỗ trợ

Các thông tin cơ bản qua mục câu hỏi thường gặp và tài liệu tham khảo sẽ hỗ trợ người dùng tìm hiểu thêm các chính sách, quy định quản lý và quy trình đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn". 
Liên hệCâu hỏi thường gặp | Thông tin và tài liệu tham khảo