BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo

Dịch vụ sử dụng tên miền tiếng Việt

 

Để đưa TMTV vào sử dụng một cách hiệu quả, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phối hợp cùng Công ty Hi-Tek Multimedia, Inc. (DOT VN) chính thức cung cấp miễn phí các loại dịch vụ TMTV sau:

  • Web Redirect: Truy nhập các trang Web có sẵn của chủ thể bằng tên miền tiếng Việt.
  • Web Template: Tạo một Website dựa trên giao diện có sẵn bằng chính tên miền tiếng Việt.
  • DNS Hosting: Giúp cho người sử dụng có thể tự quản lý được tên miền trên máy chủ DNS, hỗ trợ khai báo và duy trì các bản ghi dữ liệu tên miền (resource record) như các bản ghi: A ; AAAA ; MX ; CNAME.
  • Dịch vụ Chuyển giao máy chủ DNS: cho phép người dùng có thể thực hiện chuyển giao TMTV từ máy chủ DNS quốc gia về một máy chủ DNS do chủ thể tên miền tự lựa chọn.

Quý chủ thể hãy sử dụng tài khoản đã được cung cấp để truy cập vào hệ thống http://dichvu.tenmientiengviet.vn và lựa chọn dịch vụ sử dụng TMTV theo sở thích của mình.

Dịch vụ Chuyển giao máy chủ DNS | Dịch vụ DNS Hosting |Dịch vụ Web Template | Dịch vụ Web Redirect | Hướng dẫn đăng ký dịch vu

 

Chính sách, quy định

Hỗ trợ

Sau khi đăng ký thành công, được cấp quyền sử dụng tên miền, chủ thể của các tên miền tiếng Việt cần lưu ý thực hiện các hoạt động sau đây:

 

-          Kích hoạt sử dụng dịch vụ:

 

            Ngay sau khi tên miền được cấp quyền sử dụng, Quý chủ thể hãy sử dụng tài khoản đã được cung cấp để truy cập vào hệ thống http://dichvu.tenmientiengviet.vn và lựa chọn dịch vụ sử dụng TMTV theo sở thích của mình.

 

-          Gia hạn sử dụng cho tên miền tiếng Việt:

            Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức cung cấp tính năng gia hạn sử dụng cho tên miền tiếng Việt (TMTV) kể từ ngày 05/5/2015. Chủ thể đã đăng ký sử dụng tên miền có thể tự thực hiện gia hạn sử dụng cho TMTV bằng cách sử dụng tài khoản đã được cung cấp để truy cập vào hệ thống quản lý TMTV tại địa chỉ: http://dangky.tenmientiengviet.vn.  Trong khoảng thời gian trước 60 ngày kể từ ngày hết hạn của TMTV, tính năng gia hạn sử dụng TMTV sẽ được hiển thị, cung cấp cho chủ thể công cụ thực hiện gia hạn cho TMTV của mình.

            Lưu ý về chương trình thanh lọc, thu hồi các tên miền tiếng Việt đã đăng ký mà không đưa vào sử dụng hoặc không thực hiện gia hạn:

            Nhằm nâng cao tính hiệu quả trong sử dụng tài nguyên Internet, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thúc đẩy tỉ lệ sử dụng tên miền tiếng Việt, giảm tình trạng đăng ký mà không kích hoạt dịch vụ sau khi tên miền được cấp quyền sử dụng dẫn đến lãng phí tài nguyên, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã và đang triển khai chương trình thanh lọc, thu hồi những tên miền tiếng Việt đã đăng ký và được cấp quyền sử dụng nhưng không kích hoạt sử dụng dịch vụ hoặc không thực hiện gia hạn sử dụng.

            Để đảm bảo các tên miền đã được xác nhận quyền sử dụng không bị đưa vào danh sách thu hồi, các chủ thể cần nhanh chóng đưa tên miền vào hoạt động bằng cách kích hoạt một trong 4 dịch vụ miễn phí đi kèm hoặc chủ động gia hạn sử dụng tên miền tiếng Việt khi đến hạn.