BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (15/6/2021)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống: 

42.1.64.0/18

42.96.32.0/19

103.45.232.0/22

103.214.8.0/22

103.37.28.0/22

103.37.32.0/22

103.48.84.0/22

103.200.24.0/22

103.7.174.0/23

202.55.132.0 /22

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 08h30 ngày 15/06/2021

- Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 08h30 ngày 18/06/2021.

- Trạng thái: Hoàn thành

Danh sách các tổ chức đăng ký và kết quả xét cấp:

TT

Danh sách đơn vị nộp hồ sơ

Thời gian tiếp nhận

Kết quả duyệt/cấp

1

Tổng công ty Viễn thông Mobifone

15/06/2021

01 vùng /18 và '01 vùng /23

2

Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC

15/06/2021

01 vùng /19

3

Công ty Cổ phần Công nghệ MobiFone toàn cầu

15/06/2021

02 vùng /22

4

Công ty Cổ phần giải pháp hệ thống Long Vân

15/06/2021

02 vùng /22

5

Công ty TNHH VIETPN

16/06/2021

Không đủ điều kiện xét cấp (thiếu thành phần hồ sơ)

6

Công ty TNHH Maxserver

16/06/2021

01 vùng /22

7

Công ty TNHH VisualViet

16/06/2021

Không đủ điều kiện xét cấp (thiếu thành phần hồ sơ)

8

Công ty cổ phần quốc tế One Plus

16/06/2021

Không đủ điều kiện xét cấp (thiếu thành phần hồ sơ)

9

Công ty TNHH Công nghệ Dịch vụ Vietserver

18/06/2021

01 vùng /22

10

Công ty TNHH công nghệ Megacore

18/06/2021

01 vùng /22