BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 10/2016

Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng 10/2016 Số lượng tên miền phát triển trong năm tính đến 31/10/2016 Thị Phần Xếp hạng
PA VIETNAM           3,307           30,146 28.40% 1
MATBAO           2,996           26,462 24.93% 2
GMO           1,123           12,025 11.33% 3
NHANHOA           1,096           10,497 9.89% 4
FPT               742           10,085 9.50% 5
iNET               607              6,805 6.41% 6
ESC               208              3,854 3.63% 7
VNPT               177              2,303 2.17% 8
GLTEC               172              1,160 1.09% 9
Hi-tek                 76                 771 0.73% 10
SPT                 27                 515 0.49% 11
EuroDNS                 33                 443 0.42% 12
NETNAM                  -                   351 0.33% 13
InternetX                 33                 276 0.26% 14
WEBNIC                 38                 242 0.23% 15
Instra                 16                 206 0.19% 16
Tổng số lượng                           10,651                           106,141 100%