BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 11/2016

Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng 11/2016 Số lượng tên miền phát triển trong năm tính đến 30/11/2016 Thị Phần Xếp hạng
PA VIETNAM           3,423           33,569 28.67% 1
MATBAO           3,171           29,633 25.30% 2
GMO           1,123           13,265 11.33% 3
NHANHOA           1,059           11,556 9.87% 4
FPT               597           10,682 9.12% 5
iNET               563              7,368 6.29% 6
ESC               319              4,173 3.56% 7
VNPT               217              2,520 2.15% 8
GLTEC               165              1,325 1.13% 9
Hi-tek                 87                 858 0.73% 10
SPT                 27                 542 0.46% 11
EuroDNS                 26                 469 0.40% 12
NETNAM                  -                   351 0.30% 13
InternetX                 18                 294 0.25% 14
WEBNIC                 35                 277 0.24% 15
Instra                 18                 224 0.19% 16
Tổng số lượng                           10,848                           117,106 100%