BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 3/2017

Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng  Số lượng tên miền phát triển trong năm  Thị Phần Xếp hạng
PA VIETNAM                          4,426                      9,595 29.81% 1
MATBAO                          4,154                      8,589 26.69% 2
GMO                          2,091                      4,635 14.40% 3
NHANHOA                          1,631                      3,596 11.17% 4
iNET                            754                      1,726 5.36% 5
FPT                            709                      1,566 4.87% 6
ESC                            507                         814 2.53% 7
VNPT                            271                         543 1.69% 8
GLTEC                            199                         462 1.44% 9
Hi-tek                            130                         259 0.80% 11
InternetX                              47                         142 0.44% 10
SPT                              39                           85 0.26% 15
WEBNIC                              22                           55 0.17% 16
Instra                              14                           53 0.16% 14
EuroDNS                              10                           62 0.19% 12
Tổng số lượng                        15,004                    32,182 100%