BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 5/2017

Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng  Số lượng tên miền phát triển trong năm  Thị Phần Xếp hạng
PA VIETNAM                          4,030                     17,352 30.19% 1
MATBAO                          3,164                     15,191 26.43% 2
GMO                          1,836                      8,183 14.24% 3
NHANHOA                          1,426                      6,420 11.17% 4
iNET                            664                      2,916 5.07% 5
ESC                            634                      1,875 3.26% 6
FPT                            571                      2,838 4.94% 7
VNPT                            172                         913 1.59% 8
GLTEC                            116                         713 1.24% 9
Hi-tek                              56                         368 0.64% 10
SPT                              55                         192 0.33% 11
InternetX                              25                         217 0.38% 12
EuroDNS                              24                         100 0.17% 13
WEBNIC                              16                         103 0.18% 14
Instra                              16                           91 0.16% 15
Tổng số lượng                        12,805                    57,472 100%