BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 6/2017

Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng  Số lượng tên miền phát triển trong năm  Thị Phần Xếp hạng
PA VIETNAM                          3,920                     21,272 30.00% 1
MATBAO                          3,105                     18,296 25.81% 2
GMO                          1,921                     10,104 14.25% 3
ESC                          1,575                      3,450 4.87% 4
NHANHOA                          1,225                      7,645 10.78% 5
iNET                            649                      3,565 5.03% 6
FPT                            506                      3,344 4.72% 7
VNPT                            208                      1,121 1.58% 8
GLTEC                            158                         871 1.23% 9
Hi-tek                              71                         439 0.62% 10
InternetX                              31                         248 0.35% 11
SPT                              18                         210 0.30% 12
Instra                              16                         107 0.15% 13
WEBNIC                              13                         116 0.16% 14
EuroDNS                              12                         112 0.16% 15
Tổng số lượng                        13,428                    70,900 100%