BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty cổ phần DOT VN INC (DOT VN INC., JSC)

Thông tin liên hệ chính: 

- Địa chỉ: Số 47, phố Vạn Bảo, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024 – 37343328  Fax: 024 - 37343329
- Email: info@dotvn.vn
- Website: http://www.dotvn.vn

Cơ sở đăng ký tên miền
Điện thoại/Fax
Email
Website
Cơ sở tại miền Bắc

Công ty Cổ phần DOT VN INC (DOT VN INC., JSC)

 Số 47, phố Vạn Bảo, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

024 – 37343328

024 - 37343329

info@dotvn.vn

http://www.dotvn.vn

Cơ sở tại nước ngoài

DOT VN, INC (HI-TEK Multimedia, Inc.)
9449 Balboa Ave, Suite 103

San Diego, CA 92123 , USA

 

info@hi-tekmultimedia.com;

info@dotvn.com

www.dot.vn