BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty cổ phần DOT VN INC (DOT VN INC., JSC)

Thông tin liên hệ chính: 

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Hà Nội Group, 442 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 
- Điện thoại/Fax: 024 - 37343328 /024 - 37343329 Hotline: 0123 7711777, 01247744777
- Email: info@dotvn.com
- Website: http://www.dotvn.com

Cơ sở đăng ký tên miền
Điện thoại/Fax
Email
Website
Cơ sở tại miền Bắc

Công ty Cổ phần DOT VN INC (DOT VN INC., JSC)

Tầng 5, TòanhàHaNoi Group, 442 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

+84-24-3734-3328/29

+84-24-3734 -4319

Hotline: 01237711777, 01247744777

info@it.vn

http://it.vn/

http://ten.vn

Cơ sở tại nước ngoài

DOT VN, INC (HI-TEK Multimedia, Inc.)
9449 Balboa Ave, Suite 103

San Diego, CA 92123 , USA

 

info@hi-tekmultimedia.com;

info@dotvn.com

www.dot.vn