BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty TNHH Giải pháp trực tuyến

Thông tin liên hệ chính: 

- Địa chỉ: 71 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại/Fax: +84-24-39426896/ + 84-24-39426897

- Email: e-sales@esc.vn

- Website: http://www.esc.vn

 

Cơ sở đăng ký tên miền
Điện thoại/Fax
Email
Website
Cơ sở tại miền Bắc

71 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+84-24-39426896/
+84-24-39426897

e-sales@esc.vn

www.esc.vn

Cơ sở tại miền Nam

A16 –Thành Ủy, đường 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức

+84-28-62843035/
+84-28-62581409

e-sales@esc.vn

www.esc.vn