BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty TNHH P.A Việt Nam

Thông tin liên hệ chính: 

- Địa chỉ: 254 A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại/Fax: +84-28-6256 3737/+84-28-6290 6480
- Email: pa@pavietnam.vn
- Website: http://www.pavietnam.vn
 

Cơ sở đăng ký tên miền
Điện thoại/Fax
Email
Website
Cơ sở tại miền Bắc
57 Láng Hạ, Thành Công Tower (tầng 10, phòng 1002), Quận Ba Đình, Hà Nội

+84-24-3514 8757/

+84-24-3514 8739

pa@pavietnam.vn
sales@pavietnam.vn

http://www.pavietnam.vn/

Cơ sở tại miền Nam

254 A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

+84-28-6256 3737/

+84-28-6290 6480

pa@pavietnam.vn
sales@pavietnam.vn

http://www.pavietnam.vn/

750 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

+84-28-3863 3630/

+84-28-6290 6480

pa@pavietnam.vn
sales@pavietnam.vn

http://www.pavietnam.vn/