BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Hồ sơ đăng ký tên miền “.VN” chưa bao giờ thuận lợi hơn thế

Công nghệ hoá và trực tuyến việc cung cấp dịch vụ đăng ký cũng như quản lý hồ sơ tên miền “.vn” đã khiến việc đăng ký tên miền “.vn” trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Kể từ ngày 12/9/2018, một số Nhà đăng ký tên miền (Mắt Bão, iNET) đã tiến hành triển khai thử nghiệm tiếp nhận đăng ký tên miền quốc gia “.vn” qua hồ sơ điện tử. Tiếp sau 02 Nhà đăng ký (NĐK) trên, các NĐK khác như PA Việt Nam, Nhân Hòa… cũng đang nhanh chóng xúc tiến chuẩn bị triển khai phương thức tiếp nhận hồ sơ này.

Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng mà vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định về đăng ký sử dụng tên miền “.VN” 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong việc đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.VN” nhanh chóng và hiệu quả, VNNIC cùng với các Nhà đăng ký phối hợp triển khai thử nghiệm việc tiếp nhận đăng ký tên miền với hình thức hồ sơ điện tử. Đây là bước cải tiến lớn trong công tác quản lý hồ sơ tên miền “.vn” của VNNIC cũng như cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” của  các NĐK.  Các giao dịch, quá trình xử lý hồ sơ, lưu trữ hồ sơ trong đăng ký, duy trì tên miền “.vn” được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng. Việc tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp trực tuyến dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử, cũng như thực hiện chủ trương cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 225/TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính và đảm bảo tối đa lợi ích của người sử dụng.

Với việc đăng ký tên miền qua hồ sơ điện tử, thay vì phải nộp hồ sơ bản cứng và thực hiện đăng ký trực tiếp tại Nhà đăng ký hoặc gửi hồ sơ đăng ký tên miền qua đường bưu chính, chủ thể tên miền có thể thực hiện thủ tục đăng ký trực tuyến, kích hoạt đăng ký tên miền nhanh chóng sau khi hoàn tất bản khai đăng ký và đảm bảo được tính xác thực của thông tin tên miền. Quy trình đăng ký được “tối giản” chỉ trong 6 bước: tạo tài khoản và hoàn thiện đầy đủ thông tin chính xác về tài khoản; thực hiện kiểm tra thông tin về tên miền đăng ký; khai thông tin đăng ký tên miền, hoàn tất bản khai bằng cách ký: ký trực tiếp trên màn hình cảm ứng hoặc sử dụng chữ ký điện tử (với khách hàng là cá nhân) hoặc gửi trước bản scan bản khai ký đóng dấu (với khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp) tới Nhà đăng ký qua công cụ trực tuyến; thanh toán qua các cổng thanh toán trực tuyến; và xác thực thông tin tên miền qua hệ thống OTP được gửi về điện thoại của chủ thể. Khách hàng được yêu cầu cam kết, xác thực chữ ký và thông tin khai báo với cách thức bảo mật như giao dịch qua ngân hàng trực tuyến để đảm bảo tính chính xác thông tin đăng ký tên miền.

Cuộc chạy đua của các Nhà đăng ký trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ đăng ký, sử dụng tên miền “.VN” tới cộng đồng

Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 với sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp tên miền và nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng dịch vụ thông minh, việc tăng cường ứng dụng CNTT trong triển khai đăng ký và quản lý hồ sơ tên miền “.vn” là điều tất yếu. Tính đến ngày 20/9/2018 đã có 02 Nhà đăng ký tiến hành thử nghiệm việc tiếp nhận đăng ký tên miền quốc gia “.VN” qua hồ sơ điện tử (NĐK Mắt Bão, NĐK iNET). Trong đó, NĐK Mắt Bão đã cung cấp dịch vụ hồ sơ điện tử cho các chủ thể là cá nhân, NĐK iNET đã sẵn sàng tiếp nhận đăng ký cho cả tổ chức và cá nhân. Dịch vụ trực tuyến này được cung cấp trên website chính thức của các NĐK. Tiếp sau 02 NĐK trên, các NĐK khác như PA Việt Nam, Nhân Hòa … cũng đang nhanh chóng xúc tiến chuẩn bị triển khai phương thức tiếp nhận hồ sơ này.

Có thể thấy, việc nâng cao chất lượng dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” được cung cấp tới người sử dụng trong ngành công nghiệp tên miền không chỉ là cuộc chạy đua của các Nhà đăng ký mà còn là cú “tăng tốc” hoàn thiện, cải cách cả về định hướng, hệ thống kỹ thuật và chất lượng dịch vụ công của cơ quan quản lý tên miền cấp quốc gia là VNNIC hướng tới mục tiêu hỗ trợ tối đa người sử dụng tên miền “.vn” và nền hành chính số tại Việt Nam.