BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đăng ký, sử dụng Tên miền tiếng Việt

01. Đối tượng nào được đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt?

02. Tôi muốn đăng ký tên miền tiếng Việt dưới đuôi .com.vn có được không?

03. Tại sao có những cụm từ hoàn toàn đầy đủ ý nghĩa trong tiếng Việt nhưng khi gắn với .VN lại không được coi là tên miền tiếng Việt?

04. Quy định về việc đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt (TMTV)

05. Tra cứu thông tin về TMTV như thế nào?

06. Các  Nhà đăng ký tên miền không dấu .vn có  tiếp nhận hồ sơ đăng ký tên miền tiếng Việt không?

 

1. Đối tượng nào được đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt?

Mọi cá nhân tổ chức trong và ngoài nước đều được quyền đăng ký, sử dụng tên miền tiếng Việt.

Về đầu trang

2. Tôi muốn đăng ký tên miền tiếng Việt dưới đuôi .com.vn có được không?

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT, “Tên miền tiếng Việt bao gồm tên miền tiếng Việt cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính, tên miền tiếng Việt cấp 2 dùng riêng và tên miền tiếng Việt cấp 3 dưới tên miền tiếng Việt cấp 2 phân theo địa giới hành chính.

a) Tên miền tiếng Việt cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính là tên miền tiếng Việt được đặt theo tên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được sử dụng chung mà không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào (hànội.vn, hảiphòng.vn…);

b) Tên miền tiếng Việt cấp 2 dùng riêng là tên miền tiếng Việt dành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng theo yêu cầu riêng;

c) Tên miền tiếng Việt cấp 3 là tên miền tiếng Việt dưới tên miền tiếng Việt cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính và dành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng theo yêu cầu riêng.”

Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, VNNIC mới chỉ cấp quyền sử dụng đối với loại tên miền tiếng Việt cấp 2 dùng riêng (ví dụ nguyễnvănA.vn, …). Vì vậy, hiện tại, bạn không thể đăng ký tên miền tiếng Việt dưới đuôi .com.vn hay .net.vn cũng như các đuôi tên cấp 2 dùng chung khác.

Về đầu trang

3. Tại sao có những cụm từ hoàn toàn đầy đủ ý nghĩa trong tiếng Việt nhưng khi gắn với .VN lại không được coi là tên miền tiếng Việt?

Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT, “Tên miền tiếng Việt là tên miền đa ngữ, trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã tiếng Việt, bảng mã tiếng Việt mở rộng theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 và dấu “-”, bao gồm tên miền tiếng Việt các cấp dưới tên miền “.vn”.”

Hơn nữa, theo nguyên tắc đầu tiên, tên miền tiếng Việt phải là cụm từ, ngữ chứa ít nhất một ký tự tiếng Việt có dấu trong bảng mã tiếng Việt( â; ă; ơ, ê, đ; ò; ..), các ký tự kết hợp với nhau tạo nên một tên miền rõ nghĩa trong tiếng Việt. Do vậy, rất nhiều tên miền có thể có ý nghĩa trong tiếng Việt nhưng không được coi là tên miền tiếng Việt. VD: hoalan.vn; hoasen.vn, conngoan.vn, v.v...

Lưu ý: Tên miền phải rõ nghĩa trong ngôn ngữ tiếng Việt, không được viết tắt toàn bộ tên miền.

Về đầu trang

04. Quy định về việc đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt (TMTV)

Tên miền đăng ký phải tuân thủ theo quy định của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

* Theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT, tên miền tiếng Việt bao gồm tên miền tiếng Việt cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính, tên miền tiếng Việt cấp 2 dùng riêng và tên miền tiếng Việt cấp 3 dưới tên miền tiếng Việt cấp 2 phân theo địa giới hành chính.

a) Tên miền tiếng Việt cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính là tên miền tiếng Việt được đặt theo tên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được sử dụng chung mà không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào (hànội.vn, hảiphòng.vn…);

b) Tên miền tiếng Việt cấp 2 dùng riêng là tên miền tiếng Việt dành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng theo yêu cầu riêng;

c) Tên miền tiếng Việt cấp 3 là tên miền tiếng Việt dưới tên miền tiếng Việt cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính và dành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng theo yêu cầu riêng.

* Điều 6 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT về đăng ký tên miền “.vn” quy định như sau:

1. Đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước, ngoại trừ:

a) Các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này;

b) Các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

b) Rõ ràng, nghiêm túc, không gây hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt;

c) Có ít nhất một hoặc một dãy ký tự dưới tên miền cấp cao “.vn”;

d) Được chứa các ký tự từ a đến z; 0 đến 9; các ký tự tiếng Việt trong bảng chữ cái tiếng Việt và tất cả các ký tự được hệ thống máy chủ tên miền trên mạng chấp nhận. Các ký tự này không phân biệt viết hoa hay viết thường;

đ) Được chứa dấu gạch nối “-” nhưng không được bắt đầu hoặc kết thúc với ký tự này và không được có hai dấu gạch nối “-” đi liền nhau trong tên miền;

e) Ở mỗi cấp không được nhiều hơn 63 ký tự (đối với tên miền tiếng Việt, số lượng ký tự được tính theo chiều dài sau chuyển đổi thành chuỗi không dấu ASCII);

g) Đối với tên miền dưới “.name.vn” phải đảm bảo tên miền là tên hoặc đi kèm tên là họ, tên đệm, nơi sinh, năm sinh của cá nhân (tổng thể mang ý nghĩa tên riêng của cá nhân).

Ngoài ra, cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT không được đăng ký các tên miền được bảo vệ.

05.  Tra cứu thông tin về TMTV như thế nào?

Bạn vui lòng truy cập địa chỉ http://vnnic.vn/whois-information để tra cứu thông tin.

Khi đó, bạn sẽ có được những thông tin liên quan đến tên miền đã tra cứu như: Tên chủ thể; Địa chỉ của chủ thể; Ngày đăng ký tên miền; Ngày hết hạn của tên miền.

06.  Các Nhà đăng ký tên miền không dấu .vn có tiếp nhận hồ sơ đăng ký tên miền tiếng Việt không?

Trong giai đoạn đầu triển khai, VNNIC chỉ định "Công ty cổ phần DOT VN INC (DOT VN INC., JSC)" (Nhà đăng ký DOTVN) là Nhà đăng ký tên miền đầu tiên hợp tác cùng hỗ trợ cung cấp các dịch vụ đăng ký, duy trì thúc đẩy sử dụng tên miền tiếng Việt . Các TMTV đã đăng ký sử dụng từ ngày 31/12/2016 trở về trước được chuyển giao quản lý tại Nhà đăng ký DOTVN. Các chủ thể tên miền cần thực hiện nộp phí duy trì cho tên miền của mình nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, Nhà đăng ký DOTVN sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn chi tiết cho chủ thể các nội dung liên quan. Thông tin về Nhà đăng ký DOTVN được công bố tại địa chỉ http://nhadangky.vn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về đầu trang