BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Các vấn đề khác

1. Tên miền tiếng Việt có thể được chuyển nhượng hay không?/ Tôi muốn tặng tên miền tiếng Việt cho bạn tôi, tôi cần phải làm những thủ tục gì?

Theo quy định của Luật Viễn thông, tài nguyên Internet (trong đó có tên miền “.vn”) và Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2014, tên miền tiếng Việt thuộc đối tượng được phép chuyển nhượng, nhưng phải tuân thủ theo một số nguyên tắc cụ thể và hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn và quy định cụ thể nên vẫn chưa được thực hiện.

2. Có một số trường hợp khi người dùng gõ tên miền tiếng Việt, tên hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt lại bị biến dạng , như vậy là sao và khắc phục như thế nào?

Về nguyên tắc, khi gõ tên miền tiếng Việt hệ thống sẽ chuyển sang dạng mã ASCII. Ví dụ với tên miền “tênmiềntiếngviệt.vn” thì mã ASCII tương ứng là “xn--tnmintingvit-oeb8308h0a8h.vn”. Vấn đề này chủ yếu gặp phải với trình duyệt IE. Các trình duyệt khác (Mozila Firefox, Google Chrome) thì hầu như không bị. Để khắc phục lỗi này, trình duyệt IE cần được bổ sung tham chiếu ngôn ngữ tiếng Việt

3. Tại sao khi đăng ký thì có thể viết tên miền dưới dạng có dấu cách và không có dấu cách nhưng khi gõ lên trình duyệt thì không được gõ dưới dạng có dấu cách?

Về nguyên tắc, tên miền khi gõ lên trình duyệt không được phép có dấu cách. Đó là quy định kỹ thuật bắt buộc của hệ thống máy chủ tên miền trên toàn thế giới đối với tên miền nói chung chứ ko phải mỗi tên miền “.vn”. Khi chủ thể đăng ký tên miền tiếng Việt, VNNIC khuyến khích người dùng nhập tên miền dưới dạng có dấu cách là để làm rõ nghĩa hơn tên miền của mình ( Ví dụ: tên miền nguyễn hồng ân.vn. viết dưới dạng có dấu cách “nguyễn hồng ân” sẽ làm rõ nghĩa tên miền, Nếu viết không có dấu cách “nguyễnhồngân”, có thể hiểu thành “nguyễn hồ ngân” ). Còn khi sử dụng, chủ thể không được phép gõ tên miền dưới dạng có dấu cách. Chủ thể có thể tham khảo tại đây để biết thêm thông tin chi tiết.