BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo danh sách ứng viên trúng tuyển đợt thi tuyển viên chức năm 2013 (06/09/2013)

1. Danh sách ứng viên trúng tuyển vào Trung tâm Internet Việt Nam – Kỳ thi tuyển năm 2013 (file đính kèm).

2. Các ứng viên trúng tuyển theo danh sách nêu trên đề nghị đến làm thủ tục theo quy định:

- Thời gian: 8h30 ngày 10/9/2013

- Địa điểm: Phòng họp tầng 5 - Tòa nhà VNTA, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.