BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức Trung tâm Internet Việt Nam năm 2013 (02/08/2013)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thông báo kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2013 cho các vị trí chuyên viên quản lý, nghiên cứu phát triển hệ thống mạng, dịch vụ Internet; phát triển phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu như sau:

 1. Sơ tuyển hồ sơ:   Trung tâm thực hiện sơ tuyển hồ sơ và thông báo danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự thi vào ngày 09/8/2013 trên website của Trung tâm (http://vnnic.vn).
 2. Phổ biến các nội dung trước khi thi:   14h ngày 20 tháng 8 năm 2013 tại Trung tâm Internet Việt Nam, Tòa nhà VNTA đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Các ứng viên hoàn thiện, bổ sung các hồ sơ còn thiếu trong ngày 20/8/2013. Nếu ứng viên nào không đủ hồ sơ sẽ không được tham dự kỳ thi.

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

 • Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (mẫu đính kèm);
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (có giá trị trong vòng 6 tháng);
 • Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
 • Bản chi tiết quá trình công tác, kinh nghiệm, kỹ năng (nếu có);
 • Các tài liệu chứng minh kinh nghiệm, quá trình công tác (nếu có).
 1. Môn thi, nội dung thi và hình thức thi:
 2. 1. Môn kiến thức chung:

- Hình thức thi:   thi viết;

- Thời gian làm bài:   120 phút.

- Nội dung thi:   Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật viên chức; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Internet Việt Nam.

3.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

- Hình thức thi:   thi viết và thi trắc nghiệm.

- Thời gian làm bài:   120 phút.

3.3. Môn ngoại ngữ:

- Hình thức thi:   thi viết tiếng Anh trình độ B1 và tương đương;

- Thời gian làm bài:   60 phút.

Trường hợp các ứng viên có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo chuẩn chung châu Âu và tương đương được miễn thi môn ngoại ngữ, cụ thể như sau:

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

B1

4.5

450   PBT 133   CBT   45   iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

 1. Thời gian thi:
 • Môn kiến thức chung:   Sáng ngày 21/8/2013.
 • Môn nghiệp vụ chuyên ngành:   Chiều ngày 21/8/2013.
 • Môn ngoại ngữ:   Sáng 22/8/2013.
 • Phỏng vấn:   Ngày 22/8/2013.
 1. Địa điểm thi: Trung tâm Internet Việt Nam – Tòa nhà VNTA, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm sẽ thông báo diễn biến tình hình thi tuyển trên trang web của Trung tâm http://vnnic.vn.

Trân trọng thông báo./.