BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2013 của Trung tâm Internet Việt Nam (29/08/2013)

Trung tâm Internet Việt Nam xin thông báo kết quả của kỳ thi tuyển viên chức năm 2013 như sau:

1. Kết quả thi tuyển viên chức ngày 21-22/08/2013 (Xin mời xem danh sách đính kèm).

2. Danh sách các ứng viên vào vòng phỏng vấn (Xin mời danh sách đính kèm).

Các ứng viên tham dự phỏng vấn có mặt vào 8h30 ngày 30/08/2013 - Phòng họp tầng 5, Tòa nhà VNTA, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng thông báo./.