BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo: Mời tham gia Diễn đàn quản lý Internet (IGF) lần thứ VIII tại Bali, Indonesia (22 - 25/10/2013)

Diễn đàn Thế giới về quản lý Internet (Internet Governance Forum – IGF) là một sự kiện được tổ chức thường niên từ năm 2006 dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Năm 2013, diễn đàn IGF lần thứ VIII lần đầu tiên được tổ chức tại Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (tại Bali, Indonesia) từ ngày 22/10 đến ngày 25/10/2013 với chủ đề “Xây dựng kết nối – Tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan hướng tới sự phát triển bền vững và tăng trưởng” (Building bridges – Enhancing Multistakeholder Cooperation for Growth and Sustainable Development). Tham dự diễn đàn có đại diện các tổ chức chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức tư nhân… hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau để bàn bạc và thống nhất định hướng quản lý mạng Internet toàn cầu.  Đây là cơ hội tốt để các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam tham gia và quảng bá hình ảnh và sản phẩm, dịch vụ  của mình với cộng đồng quốc tế.

VNNIC cung cấp thông tin và xin trân trọng thông báo cho các thành viên địa chỉ được biết.

Mọi thông tin chi tiết về việc đăng ký tham dự cũng như  tài trợ cho hội nghị xin liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức IGF lần thứ VIII theo địa chỉ:

Mr. Hendarwin Saputra (Trưởng Ban Tài chính)

Email:  hendarwin@apjii.or.id

Phone/Fax:  +62 21 5296 0635

Website: http://igf2013.or.id/