BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng nhà đăng ký tên miền .VN với Công ty IP Mirror (17/06/2015)

Trên cơ sở các thủ tục chấm dứt hợp đồng nhà đăng ký tên miền “.VN” đã được ký giữa VNNIC và Nhà đăng ký IP Mirror, VNNIC trân trọng thông báo cho các thành viên trong hệ thống Nhà đăng ký tên miền “.VN” và quý khách hàng được biết, kể từ ngày 17/6/2015, Công ty IP Mirror không còn là Nhà đăng ký tên miền “.VN” của VNNIC. Sau khi gửi đi thông báo này, VNNIC sẽ thực hiện gỡ bỏ các thông tin liên quan đến Nhà đăng ký IPMirror trên trang chủ VNNIC tại địa chỉ: http://vnnic.vn. Như vậy đến thời điểm hiện tại, hệ thống các Nhà đăng ký tên miền “.VN” VNNIC bao gồm 16 đơn vị trong đó có 5 Nhà đăng ký nước ngoài và 11 Nhà đăng ký trong nước.

Trân trọng thông báo.