BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trên 800.000 tên miền tiếng Việt đã được đăng ký (15/08/2012)

Sau hơn một năm triển khai cấp tự do, số lượng tên miền tiếng Việt được đăng ký đã đạt 808.579. Ngày 04/06/2012, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã phối hợp cùng Công ty Hi-Tek Multimedia, Inc. (DOT VN) chính thức cung cấp miễn phí dịch vụ tạo trang Web Template (theo mẫu có sẵn) cho các tên miền tiếng Việt đã được xác nhận quyền sử dụng, bên cạnh dịch vụ Web Redirect hiện tại (truy nhập các trang Web có sẵn của chủ thể bằng tên miền tiếng Việt). Chỉ sau hơn hai tháng kể từ thời điểm tên miền tiếng Việt chính thức cung cấp dịch vụ tạo trang Web Template, số lượng tên miền tiếng Việt được đưa vào sử dụng trên thực tế đã phát triển nhanh một cách đáng kể so với thời gian trước đây, đạt ngưỡng xấp xỉ 70.000 tên miền. Sau khi tên miền được xác nhận quyền sử dụng, chủ thể có thể khởi tạo dịch vụ Web Template tại địa chỉ http://dichvu.tenmientiengviet.vn/jsp/login.jsp. Hiện tại, với các thông tin hướng dẫn tạo website trên http://web.vn/, chủ thể sử dụng hoàn toàn có thể tự tạo được website riêng miễn phí, đơn giản, dễ dàng mà không kém phần độc đáo.