BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC đào tạo IPv6 cho các Sở ban ngành tỉnh Quảng Ninh (15/09/2015)

 Ngày 15/09/2015 tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tổ chức khóa đào tạo triển khai địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6. Tham dự khóa đào tạo có 50 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức phụ trách về công nghệ thông tin tại các sở, ban ngành thuộc tỉnh Quảng Ninh; các cán bộ kỹ thuật của các đơn vị về lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung khóa đào tạo tập trung hướng dẫn cho các học viên tham dự nắm được các kiến thức cơ bản về IPv6, công nghệ chuyển đổi IPv4-IPv6, cách thức hoạt động của giao thức IPv6, cấu hình được IPv6 trên các máy tính, biết cách phân hoạch vùng địa chỉ IPv6 để đưa vào sử dụng trong mạng, kiến thức cơ bản về DNS với IPv6…

Khóa đào tạo “Địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6” là hoạt động trong chương trình hợp tác giữa VNNIC và Sở TTTT Quảng Ninh, hoạt động này cũng hướng tới việc đẩy nhanh tiến độ triển khai kết nối, sử dụng và cung cấp các dịch vụ trên nền IPv6 cho mạng quản lý điều hành, mạng hành chính công của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn, phù hợp với kế hoạch chung của quốc gia về chuyển đổi IPv4 sang IPv6.

Một số hình ảnh tại khóa đào tạo: