BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC công bố Báo cáo tài nguyên Internet 2015 (19/11/2015)

Sáng nay, nhân sự kiện “Internet Day 2015” (19/11/2015), Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức công bố Báo cáo tài nguyên Internet 2015. Ấn phẩm Báo cáo tài nguyên Internet 2015 là bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của tài nguyên Internet Việt Nam năm 2015, cung cấp số liệu thông tin và phân tích về mức độ, tình hình đăng ký sử dụng tài nguyên Internet, qua đó phản ánh về hoạt động Internet và sự tăng trưởng của kinh tế Internet Việt Nam trên khía cạnh phát triển tài nguyên Internet.

Đây lần thứ tư VNNIC công bố Báo cáo tài nguyên Internet (bắt đầu từ Báo cáo tài nguyên Internet 2012), đặc biệt với ấn phẩm năm 2015 độc giả sẽ thấy sự tăng trưởng vượt bậc của Internet Việt Nam qua các số liệu, chỉ số đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cũng như tên miền quốc tế sử dụng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, báo cáo cũng cung cấp các số liệu về địa chỉ IP/ASN và các chỉ số truy vấn, lưu lượng của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, trạm trung chuyển lưu lượng quốc gia VNIX và thông tin hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Một số sự kiện và con số nổi bật trong Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam 2015:

  • Tên miền “.vn” vẫn giữ vị trí đứng đầu khu vực Asean về số lượng đăng ký sử dụng và vị trí trong TOP 10 các quốc gia châu Á về số lượng tên miền quốc gia
  • Với số lượng địa chỉ IPv4 là 15.627.008, Việt Nam giữ vị trí thứ hai Đông Nam Á và đứng thứ 8 trong khu vực Châu Á và đứng thứ 26 trên thế giới
  • Ngày 18/8/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, bao gồm: đăng ký, phân bổ, cấp, sử dụng, hoàn trả, tạm ngừng, thu hồi, giải quyết tranh chấp, đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực Internet Việt Nam; quy định một số nguyên tắc mới trong quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
  • VNNIC đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn bảo mật hông tin theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2013 trong hoạt động quản lý vận hành trung tâm dữ liệu IDC và hệ thống DNS quốc gia “.VN” cũng như trong các hoạt động vận hành khai thác các hệ thống kỹ thuật nghiệp vụ trọng yếu các quốc gia về Internet do VNNIC quản lý như hệ thống trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX, hệ thống đăng ký quản lý tên miền, cơ sở dữ liệu tên miền.

Tham khảo các thông tin chi tiết tại Báo cáo tài nguyên Internet 2015 (Bản tiếng Việt)