BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC công bố Báo cáo tài nguyên Internet năm 2013 (04/12/2013)

Sáng nay, nhân sự kiện “Internet Day” (04/12/2013), Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức công bố Báo cáo tài nguyên Internet 2013.  Báo cáo tài nguyên Internet cung cấp tới cộng đồng Internet Việt Nam thông tin tham khảo về sự tăng trưởng và phát triển về tên miền quốc gia .VN, địa chỉ IP và thông tin hạ tầng kỹ thuật liên quan, qua đó cho thấy thông tin tổng quan về tình hình phát triển Internet nói chung của Việt Nam.

Ấn phẩm Báo cáo tài nguyên Internet 2013 cung cấp đầy đủ thông tin về các sự kiện quan trọng đối với sự phát triển của Internet Việt Nam trong năm 2013. Đầu tiên phải kể tới sự kiện Việt Nam chính thức khai trương dịch vụ trên nền IPv6 trong khuôn khổ sự kiện Hội thảo “Ngày IPv6 Việt Nam” ngày 06/05/2013. Sự kiện thu hút được sự tham gia của gần 500 chuyên gia cấp cao đến từ nhiều hãng thiết bị, hạ tầng mạng viễn thông và Internet nổi tiếng trên Thế giới, các doanh nghiệp viễn thông và Internet cùng các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhân ngày IPv6 Việt Nam, mạng IPv6 quốc gia chính thức được công bố, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia, VNNIC là những cơ quan đầu tiên  triển khai IPv6 trên trang thông tin điện tử chính thức. Tính đến tháng 11/2013 đã có 34 tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp được phân bổ IPv6. Tài nguyên và hạ tầng thiết yếu của Internet Việt Nam đã sẵn sàng cho việc triển khai chuyển đổi hạ tầng thông tin từ IPv4 sang hỗ trợ đồng thời IPv4 và IPv6 theo kế hoạch hành động quốc gia của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia; về cơ bản Việt Namđã đáp ứng các mục tiêu đặt ra, kết thúc giai đoạn 1, triển khai giai đoạn 2 kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

Bên cạnh các thông tin về tình hình phát triển tài nguyên Internet là thông tin thống kê và giới thiệu về hệ thống máy chủ tên miền quốc gia (DNS) và Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) - hạ tầng kỹ thuật quan trọng hỗ trợ thúc đẩy phát triển Internet nói chung của Việt Nam.

Năm 2013 cũng ghi một dấu mốc quan trọng về sự hội nhập Internet quốc tế của Việt Nam qua việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 143 của Tổ chức hỗ trợ tên miền cấp cao mã quốc gia (ccNSO) thuộc Tổ chức quản lý tên miền và địa chỉ Internet quốc tế (ICANN) ngày 20/11/2013. Trong cơ cấu tổ chức của ICANN, ccNSO là một trong 07 tổ chức trực thuộc, hỗ trợ cho ICANN xây dựng chính sách toàn cầu liên quan trực tiếp đến các vấn đề tên miền mã quốc gia, dựa trên ý kiến của các thành viên. VNNIC được Bộ Thông tin và Truyền thông ủy quyền đại diện chính thức Việt Nam tham gia thành viên tổ chức này.

Tham khảo các thông tin chi tiết tại Báo cáo tài nguyên Internet năm 2013  (Bản tiếng Việt) và  (Bản tiếng Anh)