BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC khai trương hệ thống quản lý tên miền theo chuẩn kết nối quốc tế EPP (11/10/2014)

Ngày 11/10/2014, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã chính thức chuyển đổi thành công hệ thống quản lý, cấp phát tên miền “.vn” sang hệ thống mới theo mô hình Cơ quan quản lý – Nhà đăng ký (Shared Registry System), sử dụng chuẩn giao thức quốc tế EPP (Extensible Provisioning Protocol ).

Việc chuyển đổi sang hệ thống quản lý mới với các công nghệ hiện đại nằm trong lộ trình và kế hoạch mà VNNIC đã công bố và thống nhất với hệ thống nhà đăng ký tên miền “.vn”, góp phần nâng cao năng lực quản lý và thúc đẩy phát triển tên miền “.vn” trong và ngoài nước.

Hệ thống mới sẽ giúp VNNIC và các Nhà đăng ký tên miền “.vn” ở trong và ngoài nước giảm thiểu các nghiệp vụ quản lý liên quan tới xử lý nhân công, rút ngắn đáng kể thời gian đăng ký và xử lý các yêu cầu từ chủ thể đăng ký. Đây thực sự còn là công cụ quan trọng làm nâng cao tính cạnh tranh của tên miền quốc gia “.vn” với các tên miền quốc tế khác, thúc đẩy phát triển tên miền “.vn” trong thời gian tới.