BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ quản lý tên miền “.vn” (14/05/2013)

Từ ngày 09/05/2013 đến ngày 14/05/2013, tại Vũng Tàu, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức khóa đào tạo thứ 02 về nghiệp vụ quản lý tên miền “.vn” dành cho các Nhà đăng ký. Cũng như khóa đào tạo đầu tiên tổ chức vào tháng 09 năm 2012, khóa đào tào nghiệp vụ lần này tập trung vào các nội dung kiến thức về tên miền “.vn”, mô hình quản lý tên miền “.vn” và hướng dẫn, đào tạo Nhà đăng ký thực hiện các tác nghiệp đăng ký, quản lý tên miền “.vn” theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Cán bộ của VNNIC đào tạo nghiệp vụ quản lý tên miền ".vn" cho các Nhà đăng ký tên miền ".vn"

Ngoài các nội dung chính trong chương trình đào tạo, các cán bộ học viên của Nhà đăng ký đã tích cực trao đổi kinh nghiệm,  thảo luận các tình huống, các vấn đề liên quan đến tên miền “.vn” và chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình triển khai nghiệp vụ Nhà đăng ký. Kết thúc khóa đào tạo, 100% học viên (18 học viên) tham dự đã được cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ nhà đăng ký tên miền ".vn".

Ông Lê Nam Trung - Phó Giám đốc VNNIC trao chứng chỉ đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ quản lý tên miền ".vn" cho các học viên

Toàn thể các học viên và cán bộ đào tạo tham dự khóa đào tạo