BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tổ chức khóa đào tạo về nghiệp vụ tên miền ".vn" tại Quảng Ninh (28/3/2014)

Trong thời gian từ ngày 24/3/2014-28/3/2014, tại Quảng Ninh, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức khóa đào tạo lần 03 về kiến thức nghiệp vụ quản lý tên miền “.vn”  nhằm chuẩn hóa công tác quản lý nghiệp vụ tên miền “.vn” cho các cán bộ quản lý nghiệp vụ tên miền của Nhà đăng ký. Tham dự khóa đào tạo này có sự tham gia của 19 học viên đến từ các Nhà đăng ký tên miền “.vn” trong nước.

Cán bộ của VNNIC đào tạo nghiệp vụ quản lý tên miền ".vn" cho các Nhà đăng ký tên miền ".vn"

Ngoài các nội dung kiến thức về nghiệp vụ quản lý tên miền như các năm trước, tại khóa đào tạo nghiệp vụ lần này còn tập trung vào các nội dung kiến thức về tên miền “.vn” và mô hình quản lý tên miền “.vn” theo quy định của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, cũng như định hướng về dự thảo Thông tư mới thay thế Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT trong công tác quản lý tên miền ”.vn”.

Ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc VNNIC trao chứng chỉ cho các học viên

Tại khóa đào đạo, các cán bộ học viên của Nhà đăng ký đã tích cực trao đổi kinh nghiệm,  thảo luận các tình huống, các vấn đề liên quan đến tên miền “.vn” và chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình triển khai nghiệp vụ Nhà đăng ký. Kết thúc khóa đào tạo, 100% học viên tham dự đã được cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ nhà đăng ký tên miền ".vn".

Toàn thể các học viên và cán bộ đào tạo tham dự khóa đào tạo