BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tổ chức phiên họp giao ban Nhà đăng ký tên miền “.vn” năm 2013 (27/06/2013)

Ngày 27/6/2013, tại trụ sở Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội,  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức phiên họp giao ban các Nhà đăng ký tên miền “.vn” (NĐK) tại Việt Nam.  

Trong buổi sáng ngày 27/6/2013, VNNIC cùng các NĐK đã trình bày tham luận và tọa đàm về công tác quản lý, hợp tác, thúc đẩy phát triển tên miền  “.vn”, trong đó nhấn mạnh về kế hoạch chiến lược kinh doanh và tăng cường quản lý dữ liệu và cập nhật kịp thời thông tin chủ thể tên miền,  giữ mối liên lạc với khách hàng. Các báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị cho thấy (qua số liệu khảo sát, điều tra thực tế), có đến hơn 50% chủ thể của những tên miền bị hủy trong mẫu khảo sát không liên hệ được bằng điện thoại cung cấp trong cơ sở dữ liệu. Việc xác thực thông tin và yêu cầu cập nhật thông tin chính xác đối với chủ thể là yếu tố quan trọng đảm bảo yêu cầu về quản lý cũng như phát triển kinh doanh bền vững cần được các NĐK tập trung thực hiện, khắc phục trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, VNNIC đã tổ chức giao ban công tác quản lý về tên miền với nội dung chính tập trung vào tổng hợp tình hình thực hiện nghiệp vụ quản lý tên miền “.vn” của các NĐK, đồng thời phổ biến một số chính sách liên quan đến việc tiếp nhận yêu cầu đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” và việc thu phí, lệ phí tên miền trong thời gian tên miền tạm ngưng khi hết hạn sử dụng.