BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC triển khai kế hoạch kiểm tra, làm việc với các Nhà đăng ký tên miền “.vn” năm 2012 (15/11/2012)

Thực hiện chương trình công tác định kỳ hàng năm với Nhà đăng ký, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức các đợt kiểm tra, làm việc với các Nhà đăng ký trong nước từ ngày 16/11/2012 đến đến ngày 29/11/2012, bao gồm: Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC, Công ty Hi-Tek Multimedia Inc, Công ty TNHH Giải pháp trực tuyến ESC, Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ toàn cầu (GLTEC), Công ty NetNam, Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT, Công ty TNHH P.A Việt Nam,  Trung tâm Viễn thông IP, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắt Bão. Nội dung kiểm tra, làm việc với các Nhà đăng ký năm 2012 tập trung chủ yếu về vấn đề quản lý thông tin chủ thể tên miền; thu phí và lệ phí tên miền; tiêu chuẩn kỹ thuật hoạt động Nhà đăng ký.

Thông qua các hoạt động kiểm tra, làm việc thường niên với hệ thống Nhà đăng ký, VNNIC sẽ hỗ trợ các Nhà đăng ký nâng cao nghiệp vụ quản lý tên miền “.vn”, rà soát và khắc phục những vấn đề tồn tại trong quá trình quản lý, cấp phát tên miền “.vn” tại Nhà đăng ký nhằm đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật về tên miền. Đây cũng là dịp quan trọng để các Nhà đăng ký và VNNIC trao đổi những đề xuất, hoạt động truyền thông, quảng bá và hợp tác thúc đẩy phát triển tên miền “.vn”.