BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC và Công ty Hi-Tek đào tạo, hướng dẫn thiết lập Website tên miền tiếng Việt cho các cán bộ tin học cốt cán của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (07/12/2012)

Trong các ngày 06-07/12/2012, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Công ty Hi-Tek đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức khoá đào tạo, hướng dẫn thiết lập Website tên miền tiếng Việt cho các cán bộ tin học cốt cán khối Tiểu học và Trung học cơ sở của các Phòng Giáo dục và đào tạo trên toàn thành phố.

Nằm trong chuỗi các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học, đây là hoạt động thiết thực của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhằm đẩy mạnh việc tự xây dựng Website cho các nhà trường. Theo chủ trương thúc đẩy ứng dụng thông tin thuần Việt trên Internet của Đảng và Nhà nước, với việc đăng ký tên miền tiếng Việt và các công cụ tạo lập Website cho tên miền tiếng Việt dễ dàng, hoàn toàn miễn phí, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến sẽ  thúc đẩy việc xây dựng Website tiếng Việt đến tất cả các trường học trên địa bàn và nhân rộng mô hình ứng dụng tên miền tiếng Việt, tao lập Website miễn phí cho học sinh toàn thành phố để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và tạo dựng môi trường thông tin thuần Việt, sân chơi lành mạnh cho học sinh phổ thông các cấp.

Ngoài đợt đào tạo này, Trung tâm Internet Việt Nam và Công ty Hi-Tek đã cùng phối hợp chuẩn bị đầy đủ các mẫu giao diện Web miễn phí cho trường học, chương trình phần mềm,  hạ tầng phòng máy chủ và sẵn sàng phối hơp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để  hướng dẫn, đào tạo triển khai nhân rộng mô hình này cho các Phòng giáo dục trên địa bàn, hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội thành địa phương đi đầu trong cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường./.