BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

02/2008/QĐ-BTTTT

Số hiệu: 
02/2008/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung: 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam.
Ngày ban hành: 
05/03/2008
Hình thức văn bản: 
Quyết định
Cơ quan ban hành: 
Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt: 
Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông