BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Danh bạ IP/ASN

Trạm trung chuyển VNIX

  STT  

  Điểm VNIX     

ASN 

 IPv4

IPv6

01

VNIX HN

 23899  

 218.100.10.0/24    

2001:07FA:0006::/48    

02

VNIX HCM

23962 

 218.100.14.0/24    

2001:0DE8:000A::/48    

03

VNIX ĐN

56156 

 218.100.60.0/24    

2001:0DE8:0003::/48    

Thành viên kết nối trực tiếp VNIX

  STT  

Thành viên

    ASN   

IPv4

IPv6

01

VNNIC HN

23902

203.119.8.0/22    

2001:0DC8::/32    

203.119.72.0/22    

38736

203.119.60.0/22    

VNNIC HCM

24066

203.119.36.0/22    

2001:0DE8:000A::/48   

2001:0DC8:C001::/48   

117.122.124.0/22   

38737

203.119.68.0/22   

2001:0DC8:D000::/48    

VNNIC ĐN

24089

203.119.44.0/22    

 
131415

203.119.64.0/22    

 
 

203.119.58.0/23    

 

VNNIC Anycast

45554

202.47.142.0/24    

 

42.96.6.0/24    

 

42.96.8.0/24    

 

02

Viettel

7552

203.113.128.0/18    

2402:0800::/32    

 

220.231.64.0/18    

125.234.0.0/15    

117.0.0.0/13    

115.72.0.0/13    

27.64.0.0/12    

171.224.0.0/11    

103.84.76.0/22   

24086

116.96.0.0/12    

2401:d800::/32    

125.212.128.0/17    

125.214.0.0/18    

203.190.160.0/20    

03

VTC

38248

117.103.192.0/18    

2401:B800::/32    

04

VNPT Net

7643

203.162.0.0/16   

2001:0EE0::/32   

203.210.128.0/17   

221.132.0.0/18   

45899

135905

203.160.0.0/23    

2001:0EE0:1::/48    

222.252.0.0/14    

123.16.0.0/12    

113.160.0.0/11    

14.160.0.0/11    

14.224.0.0/11    

221.132.30.0/23    

221.132.32.0/21    

05

SPT

7602

221.133.0.0/19    

2402:F800::/32    

221.121.0.0/18    

116.118.0.0/17    

180.93.0.0/16    

103.200.60.0/22   

203.196.24.0/22   

06

SCTV

45543

112.197.0.0/16    

2403:E200::/32    

27.2.0.0/15    

07

ODS

45538

112.78.0.0/20    

 

125.253.112.0/20    

103.249.100.0/22    

45.117.164.0/22    

 

08

NETNAM

24173

131370

202.151.160.0/21    

2401:E800::/32    

210.86.224.0/21    

119.17.192.0/19    

119.15.160.0/20    

101.96.64.0/18    

24176

202.151.168.0/21    

210.86.232.0/21    

119.17.224.0/19    

119.15.176.0/20    

101.53.0.0/18    

09

VNTT

45557

180.148.0.0/21    

2404:3A00::/48    

103.17.88.0/22    

45.118.136.0/22    

10

HTC

24088

203.128.240.0/21    

2001:0DF0:000D::/48    

103.238.68.0/22    

38253

202.60.104.0/21    

103.238.72.0/22    

11

GDS

38735

113.52.32.0/19    

2407:100::/32    

49.246.128.0/18    

49.246.192.0/19    

12

FPT

18403

210.245.0.0/17    

2405:4800::/32    

58.186.0.0/15    

118.68.0.0/14    

113.22.0.0/16    

113.23.0.0/17    

183.80.0.0/16    

183.81.0.0/17    

1.52.0.0/14    

42.112.0.0/13    

103.35.64.0/22    

43.239.148.0/22    

144.48.20.0/22   

 

103.39.92.0/22   

 

203.191.8.0/21   

 

13

DTS

45552

202.43.108.0/22    

2400:9100::/48    

103.20.144.0/22    

14

CMC TI

45903

183.91.0.0/19    

2402:5300::/32    

101.99.0.0/18    

203.205.0.0/18    

103.9.196.0/22    

113.20.96.0/19    

45.122.232.0/22   

15

VINADATA

38244

61.28.224.0 /19    

45.127.252.0 /22    

103.196.236.0 /22    

2001:0DF0:001A::/48    

16 MOBIFONEGLOBAL 45895
45896
45897

111.91.232.0/22    

103.19.164.0/22    

45.125.208.0/22    

2001:0DF0:2E8::/48    
17 VTVCAB 131410

103.233.48.0/22   

 

45.124.88.0/22   

 
18 TPCOM 63731

103.205.96.0/22   

2001:0DF0:2A00::/48   

61.14.236.0/22   

19 MOBIFONE 131429

103.53.252.0/22   

2402:9D80::/32   

45.121.24.0/22  

Khách hàng kết nối của các thành viên

 STT  

Multihomes

     ASN  

             IPv4              

                  IPv6                

01

FPTSOFTWARE

131402

103.227.216.0/22    

2001:0DF4:D800::/48    

02

VNA

 23999

202.6.96.0/23    

2001:0DF0:000E::/48    

03

MOFA

 24035

202.6.2.0/24    

2001:0DF0:0019::/48    

04

QTSC

24085

135914

202.78.224.0/21    

2403:6000::/32    

116.193.64.0/20    

120.72.96.0/19    

120.72.80.0/21    

210.2.64.0/18     

05

DAB

24174

203.77.178.0/24    

 

06

NGT

45550

202.134.16.0/22    

    

24087

203.171.28.0/22    

07

Vinagame

 

122.201.8.0/21    

2001:0DF0:0013::/48    

118.102.0.0/21    

120.138.64.0/20    

49.213.64.0/18     

08

SFone

38246

203.99.248.0/22    

 

09

VIETNAMOBILE

38247

202.172.4.0/23    

2400:e240::/32  

203.170.26.0/23    

103.7.36.0/22    

45.126.96.0/22    

10

KIS

38249

202.87.212.0/22    

2001:0DF0:000C::/48    

11

VnDirect

38251

202.160.124.0/23    

 

12

NTC

 

135906 103.82.28.0/22  

    

13

SAIGONTEL

45545

116.68.128.0/21    

 

14

OCEANBANK

131379

103.31.120.0/22    

 

15

VTCDigicom

38726

119.18.184.0/21    

2400:BC80::/32    

118.107.64.0/18     

103.227.112.0/22    

43.239.188.0/22    

16

HUT

38727

202.191.56.0/22    

2001:0DF0:001C::/48    

17

GDATA

131400

103.226.248.0/22    

 

18

KCC

38729

120.50.184.0/21    

 

203.176.160.0/21     

182.161.80.0/20     

19

ViettinBank

38730

203.189.28.0/22    

2001:0DF0:000F::/48    

20

Viettel CHT

38731

115.84.176.0/21    

2401:5F80::/32     

210.211.96.0/19    

103.1.208.0/22    

45.117.160.0/22   

21

VNU

45542

112.137.128.0/20    

 

22

VTTC

 

45.125.200.0/22   

  

23

BIDV

45541

203.201.56.0/22    

2001:0DF0:029C::/48     

24

GTELMOBILE

45546

110.35.72.0/21    

 

25

STS

45547

110.44.184.0/21    

 

26

ARTEXSECURITIES

45548

202.130.36.0/23    

 

27

VBL

45551

203.34.144.0/24    

 

28

FPT Online

45894

180.148.128.0/20    

2001:0DF0:0066::/48    

111.65.240.0/20     

29

PVISL

131387

103.250.24.0/22    

 

30

Scancom

45556

203.161.178.0/24    

2001:0DF0:0221::/48     

31

Eximbank

45901

202.4.168.0/24    

 

32

TVSI

131125

202.134.54.0/24    

 

33

VNAIR

131126

183.90.160.0/21    

 

34

HASECO

45902

202.4.176.0/24    

 

35

AGRIBANK

55306

175.106.0.0/22    

 

36

APEC

55307

202.124.204.0/24    

 

37

SuperData

45544

27.0.12.0/22    

 

103.1.236.0/22    

103.7.40.0/22    

 

45.117.168.0/22    

 

112.213.80.0/20    

 

38

SBV

45900

202.58.245.0/24    

2001:0DF4:D600::/48 

39

CSCJ

45555

203.79.28.0/24    

 

40

MPI

55308

182.236.112.0/22    

 

41

ADTEC

45540

202.55.132.0/22    

 

42

MTT

55309

182.237.20.0/22    

2405:CB00:0::/48    

112.109.88.0/21    

103.235.208.0/22    

 

43

LIENVIETBANK

55311

202.9.80.0/24    

 

103.221.86.0/24    

 

44

KCS

55310

202.9.79.0/24    

 

45

OnePay

131128

202.9.84.0/24    

 

46

HANELCOM

55313

27.118.16.0/20    

45.126.92.0/22    

103.245.148.0/22    

2400:9BC0::/32   

47

HOANGLONG

55312

202.52.39.0/24    

 

48

SSI

55315

202.59.238.0/23    

 

49

ACB

55318

202.59.252.0/23    

 

50

HABUBANK

55316

122.102.112.0/22    

 

51

VPBank

55319

202.74.56.0/24    

 

52

ABBank

55317

202.74.58.0/23    

 

53

DSP

56141

49.156.52.0/22    

 
54

LDCC

131398

103.225.236.0/22    

 

55

AOHOAVIET

131427

103.53.228.0/22    

 

56

IACP

38252

202.94.88.0/23    

 

57

NPC

55322

116.212.32.0/19    

 

58

POVO

55324 

202.0.79.0/24    

 

59

TLS

131130

202.37.86.0/23    

2001:0DF3:9200::/48   

60

ISS

131393

103.252.0.0/22    

 

61

VIETINBANKSC

55323

202.44.137.0/24    

2001:0DF3:8E00::/48   

62

SHBS

131131

203.8.172.0/24    

 

63

TNKVIETNAM

56142

203.8.127.0/24    

 

64

VINAREN

24175

203.191.48.0/21    

2406:9000::/32    

119.18.128.0/20     

110.35.64.0/21     

65

GTEL

131127

183.91.160.0/19    

 

66

GLOBALCORP

56146

223.27.104.0/21    

 

67

CPVN

 

103.1.200.0/22    

2001:0DF4:DA00::/48  

68

VDATA

56143 

103.3.244.0/22    

 

69

CCVN

56147

103.3.248.0/22    

 

45.120.228.0/22   

 

70

AIAVN

56144

103.246.104.0/24    

 

71

LCS

38738

113.61.108.0/22    

2405:CD00:0::/48    

101.96.12.0/22    

72

INCOM

56149

103.3.252.0/22    

 

45.121.160.0/22   

 

73

PVFC

56148

103.10.88.0/22    

 

74

SOTTTTVP

131401

103.228.20.0/22      

75

TECHCOMBANK

131342

103.4.128.0/22    

 

76

VIB

131343

103.10.212.0/22    

 

77

FIBO

131344

103.246.220.0/22    

 

45.119.84.0/22    

 

78

KienLongBank

131345

103.5.30.0/23    

 

79

THREEDOTCOM

 

103.5.208.0/22    

 

80

SHINHANBANK

 131347

103.5.204.0/22    

 

81

VietcomBank

 131348

103.11.172.0/22    

 

82

VinaTechSoft

131366

103.23.156.0/22    

 

59.153.212.0/22   

 

83

NHANHOAHCM

 

103.57.208.0/22    

 

45.117.176.0/22   

 

84

NHANHOA

 131353

103.28.36.0/22    

45.117.80.0/22    

 2001:0DF1:3200::/48   

85

OCB

131351

103.28.136.0/22    

 

86

HTS

131388

103.24.244.0/22    

 

87

VNCERT

131352

103.28.172.0/22    

 

88

VTCWLB

45539

112.72.64.0/18    

 

89

PRUDENTIAL

131354

103.7.196.0/24    

 

90

NEWLIFE

55314

14.0.16.0/20    

  

103.229.40.0/22    

91

DUYTAN

131357

103.7.177.0/24    

2001:0DF6:3400::/48   

103.213.122.0/22   

 

92

BONONGNGHIEP

131369

103.7.172.0/24    

 

93

IGI

131355

103.8.13.0/24    

 

94

ACBS

131359

103.9.80.0/22    

 

95

TTN

56145

103.2.220.0/22    

 

96

MONRE

131365

103.9.84.0/22    

 

97

TELEHOUSE

131358

103.9.0.0/22    

 

98

VINAHOST

135907

103.9.76.0/22    

2400:6540:0000::/48  

146.196.64.0/22    

99

BANKNETVN

131360

103.9.4.0/22    

 

100

GDT

131363

103.9.200.0/22    

 

101

HNX

131362

103.9.212.0/22    

 

102

VIETHOSTING

131441

43.239.224.0/22  

 

103.234.36.0/22   

 

103

SUNSOFT

131361

103.9.204.0/22    

 

104

MOST

131373

103.13.76.0/22    

 

105

MBBANK

131364

103.12.104.0/22    

 

106

CMC Telecom

38732

115.146.120.0/21    

 

124.158.0.0/21    

 

103.21.148.0/22    

 

38733

115.165.160.0/21    

 

124.158.8.0/21    

 

107

VONLINE

131367

103.20.148.0/22    

 

45.118.148.0/22    

 

108

MATBAO

 

103.15.48.0/22    

 

103.235.212.0/22    

 

109

PVOIL 131368 103.21.120.0/22      

110

BMSC 131371 103.30.36.0/22      
111

VIVAS

131372 103.31.124.0/22      
112

DIGIPOWER

131377 103.18.176.0/22      
113

INTERCOM

131421 103.17.236.0/22      
114

SUNDATA

 

  103.82.36.0/22      
115

NAHI

131378 103.19.220.0/22     2001:0DF6:7000::/48    
116

MIC

131375 103.16.0.0/22      
117

TCHQ

131381 103.248.160.0/22      
118

NITECO

131380 103.248.164.0/22      
119

SUPERHOST

  103.82.32.0/22      
120 VHOST

131384

56150

45.122.220.0/22   

103.27.60.0/22   

2401:78C0::/32    

121

VTV

131385

103.27.64.0/22      

122

PVI 131383 103.26.252.0/22      
123

LVSS

131386

103.27.236.0/22   

 

45.119.80.0/22    

 

124

iNET 24177

202.92.4.0/22    

2001:0DF0:001B::/48    

103.57.220.0/22    

 

125

SEABANK 131389 103.241.248.0/22      

126

ECOMVIET 131390 103.242.52.0/22      

127

VAB 131391 103.243.216.0/22      

128

RUNSYSTEM 131392

103.18.4.0/22    

2404:f080::/32

    137.59.104.0/22   

150.95.16.0/22   

163.44.192.0/22   

163.44.204.0/22   

163.44.200.0/24   

150.95.104.0/21   

150.95.112.0/20   

129

CLOUDOVS 131394 103.243.104.0/22      

130

RUVN 131396 103.253.88.0/22      
131

VPDPTW

131395 103.254.40.0/22      
132

HMU

131397 103.254.16.0/22      
133

DIGISTAR

56151

103.254.12.0/22    

 

45.117.172.0/22   

 

134

ICSOFT 131403

103.254.216.0/22     

 

45.119.108.0/22   

 

135

CTC 131406

103.255.84.0/22   

 

45.119.76.0/22   

 

136

LUUTRUSO 56153

103.255.236.0/22   

2001:0DF3:5C00::/48   

61.14.232.0/22   

137

SSG 131399 103.224.168.0/22     

138

TANCANGSG 131405 103.226.108.0/22     
139

BANG

 

103.252.252.0/22   

 
 

45.251.112.0/22   

 
140

BPONLINE

 

103.245.244.0/22   

 
 

203.167.8.0/22   

 
141 ATI  

180.214.236.0/22    

 
142 LONGDINH  

103.245.248.0/22    

 
 

58.84.0.0/22   

 
143

NGUYENBAO

131440 103.245.252.0/22      

144

VIETNAMHOST 131404 103.229.192.0/22      
145

SGCTT

131407 103.231.148.0/22      

146

VIETNAMNET 131411 103.232.60.0/22     2001:0DF4:D200::/48 

147

TPBANK 131408 103.232.56.0/22      
148 BVISROYAL 131409

103.232.52.0/22    

 

149

VHOSTCORP   103.232.120.0/22      

150

GLTEC

63738

103.199.8.0/22    

    2001:0DF7:CC00::/48   

59.153.216.0/22   

151

SAV 131412 103.237.60.0/22      

152

BKAV   103.237.96.0/22      

153

TTSV  

103.237.64.0/22   

45.125.204.0/22    

 
154

MATBAOBPO

  103.237.148.0/22      

155

LVSOFT 131414

103.237.144.0/22    

 

45.118.144.0/22    

 
156

VINECOM

131413

103.238.208.0/22    

 

27.0.240.0/22   

 
157

CLOUDONE

131416

103.238.80.0/22    

 

47.117.156.0/22    

 
158

MATBAOMEDIA

  103.238.76.0/22      
159

BIZMAC

131428

103.238.212.0/22     

2400:C140::/32   

45.117.76.0/22   

160

VINACOMIN

131417      103.239.32.0/22      

161

VIETNAMESPORTS 131418

103.239.120.0/22    

2001:df3:8a00::/48   

45.119.240.0/22    

162

SMARTLINK 131419 103.239.116.0/22      

163

ADCSOFTWARE   103.37.32.0/22      
164

TIENPHONG

  103.37.28.0/22      
165

ISE

  103.38.136.0/22      
166

SOCVPS

 

  103.82.132.0/22     
167

BISHANOI

131420 103.39.96.0/22      

168

PVCOMBANK   103.10.88.0/22      

169

THEGIOISO

56158

56154

202.143.108.0/22    

103.42.56.0/22    

 
170

ESC

131424 103.45.228.0/22      
171

HTES

  103.45.236.0/22      
172

VNCS

  103.45.232.0/22      

173

FTECH  

103.47.192.0/22    

45.125.236.0/22    

 
174

TGDD

131425 103.48.76.0/22      
175

CEMA

  103.81.80.0/22      

176

BKNS  

103.48.80.0/22    

 
 

45.124.84.0/22    

 
177

BSTAR

56152 103.48.188.0/22      
178

LVHN

131423

103.48.192.0/22    

 

45.119.212.0/22    

 

179

EPOSI 131433 103.52.92.0/22      
180

MISA

131426 103.53.88.0/22      
181

VCIC

 

43.239.220.0/22    

103.53.168.0/22    

 
182 ICTHOABINH 63752

103.211.212.0/22    

 
183 NNM  

103.54.248.0/22    

 
184 BAOVIETBANK 131430

103.56.168.0/22    

 
185 VCCORP  

103.56.156.0/22    

 
 

45.124.92.0/22    

 
186 LMHTX 131431

103.56.160.0/22    

 
187 TLINK  

103.56.164.0/22    

 
188 ASIACOM 131432

103.57.104.0/22    

 
189 VSSIC 131436

103.57.112.0/22    

 

190

HOABINH 131435

103.60.16.0/22    

 

45.119.216.0/22    

 

191

SCOM

131434

103.61.44.0/22   

 

45.120.224.0/22   

 
192 SCB 56159

103.61.48.0/22   

 
193 OSB  

103.62.8.0/22  

2001:0DF4:C400::/48    
 

45.121.152.0/22  

 
194 EHOST  

103.63.212.0/22  

 
 

45.123.96.0/22  

 
195 CMCMIENTRUNG  

103.63.120.0/22  

 
 

45.122.236.0/22  

 
196 CMCMIENBAC  

103.63.116.0/22  

 
 

45.122.240.0/22  

 
197 CMCBINHDUONG  

103.63.104.0/22  

 
 

45.122.248.0/22  

 
198 CMCHAIPHONG  

103.63.108.0/22  

 
 

45.122.252.0/22  

 

199

CMCHCM  

103.63.112.0/22  

 
 

45.122.244.0/22  

 
200 CUCATTTMIC 63748

103.192.236.0/22  

 
201 TOCDOSOVN 63740

103.195.240.0/22  

 
202 DULIEUAZ  

103.195.236.0/22  

 
203 VNPOST 131438

103.196.16.0/22  

2001:0DF6:2C00::/48    

204

PCB 131439 103.196.244.0/22    

205

DTCOM 131437 103.196.248.0/22    
206 MOBIFONEKV1  

103.199.20.0/22  

 
 

59.153.220.0/22  

 

207

MOBIFONEKV2  

103.199.24.0/22  

 
 

59.153.224.0/22  

 
208 MOBIFONEKV3  

103.199.28.0/22  

 
 

59.153.228.0/22  

 
209 MOBIFONEKV4  

103.199.32.0/22  

 
 

59.153.232.0/22  

 
210 MOBIFONEKV5  

103.199.40.0/22  

 
 

59.153.236.0/22  

 
211 MOBIFONEKV6  

103.199.36.0/22  

 
 

59.153.240.0/22  

 
212 MOBIFONEKV7  

103.199.44.0/22  

 
 

59.153.244.0/22  

 
213 MOBIFONEKV8  

103.199.52.0/22  

 
 

59.153.248.0/22  

 
214 MOBIFONEKV9  

103.199.48.0/22  

 
 

59.153.252.0/22  

 
215 MOBIFONEMLMB  

103.199.56.0/22  

 
 

137.59.32.0/22  

 
216 MOBIFONEMLMN  

103.199.60.0/22  

 
 

137.59.36.0/22  

 
217 MOBIFONEMLMT  

103.199.68.0/22  

 
 

137.59.24.0/22  

 
218 MOBIFONENOC  

103.199.72.0/22  

 
 

137.59.40.0/22  

 
219 MOBIFONECNTT  

103.199.76.0/22  

 
 

137.59.44.0/22  

 
220 MOBIFONEGTGT  

103.199.64.0/22  

 
 

137.59.28.0/22  

 
221 GREENCLOUDVPS 63734

103.199.16.0/22  

 
222 TMASOLUTIONS 56155

103.199.4.0/22  

 
223 VSTV  

103.199.12.0/22  

 
224 VIETNIX 56160

103.200.20.0/22  

 

225

MAXDATA   203.167.12.0/22    
226 ONEVISION 56157

103.200.120.0/22  

 

121.50.172.0/22  

 
227

CLOUDMEDIA

 

103.10.44.0/22  

 

   203.160.132.0/22  

 

228

VNSO 63730 103.9.156.0/22   

229

HNSDC 135900 103.205.100.0/22   

230

FIMPLUS 63732    103.205.104.0/22    

231

VNBOOKING   103.75.176.0/22  

2001:0DF5:4A00::/48  

232 HOATOC 63735

  103.206.216.0/22  

 
233 LIENMINHHUYENTHOAI 63733

103.206.212.0/22  

2001:df3:8600::/48   

  137.59.116.0/22  

234 VIETSERVER 63737

103.207.36.0/22  

 
235 NAMABANK 63736

103.207.32.0/22  

 

236

THEKYMOI 63739

103.214.8.0/22  

 

144.48.24.0/22  

 
237 DAINAM  63744

103.216.128.0/22  

 

238

OpenDigital   103.216.116.0/22    

239

ASVTECH 63765   103.216.112.0/22    

240

DCNET 63741    103.216.72.0/22   2404:ee80:0000::/48  

241

VEGA  

103.216.120.0/22  

2001:0DF2:ca00::/48
 

 157.119.244.0/22  

242 VINACIS  

103.216.124.0/22  

2404:EF80:0000::/48 
 

   157.119.248.0/22  

243

BSC 63742  103.219.180.0/22    

244

VNPAY 63743  103.220.84.0/22    

245

IOIT 63746 103.220.68.0/22   2001:0DF2:6600::/48 

246

CPT 63747

103.221.224.0/22  

2001:0DF2:CE00::/48 

45.252.244.0/22  

247 BUUDIENCP16  

103.221.228.0/22  

 
 

45.252.240.0/22  

 
248 SIEUTECH  

103.223.4.0/22  

 
 

45.254.32.0/22  

 

249

LUXOFT 63749 103.66.152.0/22    

250

VIETLOTT 63753 103.68.76.0/22    
251

VIETCOM

  103.68.80.0/22    
252

MAYCHUNHO

135901 103.68.68.0/22    
253

NCB

  103.94.176.0/22   
254

VCBS

63751 103.221.212.0/22    
255 VMG 63754

103.68.240.0/22  

  
256 VRB 63755 103.68.244.0/22  

  

257

CMNONLINE

  103.68.252.0/22    

258

POWERNET   103.68.248.0/22    
259

IDEX

  103.70.28.0/22    
260

THP

135902 103.69.188.0/22    
261

SOHA

  103.69.192.0/22   2405:F980:0000::/48  

262

GLEE   103.74.100.0/22    
263 CNBKNS  

103.74.120.0/22  

 
264 TADU

63759

103.74.116.0/22    
265

VETC

  103.74.112.0/22    
266 INETSOFT   103.75.184.0/22  

2001:0DF7:CE00::/48  

267 BQT   103.75.180.0/22  

 

268 AZDIGI  

103.221.220.0/22  

 
 

45.252.248.0/22  

 
269

CADI

  103.79.140.0/22    
270

FFC

135903 103.79.144.0/22   2001:df6:aa00::/48   

271

HOSTINGVIET   103.81.84.0/22    

272

INETPHONGTHUY   103.82.24.0/22   2001:0DF7:C600::/48   
273

INETACADEMY

  103.82.20.0/22   2001:0DF7:CA00::/48   
274 DIGINET 131349
103.23.144.0/22  
2400:9B40::/32   
45.118.140.0/22  
275 VIENTHONGA 135910 103.87.220.0/22    
276 ECONET 135908 103.82.196.0/22   2400:e2c0:0000::/48  
277 VNUHCM 135909 103.88.120.0/22   2001:df0:9b00::/48  
278 HTCITCHCM   103.88.116.0/22    
279 MBAGEAS 135913 103.88.108.0/22       
280 HTCITC     103.88.112.0/22    
281 MSB 135911   103.89.120.0/22    
282 ETC   103.89.88.0/22    
283 TPCOMSHN     103.89.84.0/22   2400:ed40:0000::/48  
284 ECOMHOST   103.89.92.0/22    
285 ONETIDC   103.90.228.0/22    
286 WEBPANDA 135917 103.90.232.0/22    
287 VNETWORK 135912 103.90.220.0/22    
288 VNXCLOUD   103.90.224.0/22    
289 VHOSTHN     103.92.28.0/22    
290 WEPAY   103.92.32.0/22      2401:1cc0:0000::/48  
291 TLSOFT 135915 103.92.24.0/22   2401:1c40:0000::/48  
292 KIENPHONGITS 135916 103.92.16.0/22    
293 ZEND   103.95.156.0/22    
294 DVS 135918 103.95.196.0/22   2401:5EC0:0000::/48  
295 INCOMSG 63764   103.77.168.0/22    
296 MCREDIT 135919 103.95.168.0/22