BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Hội nghị Nhà đăng ký tên miền quốc tế (tin trên VTV)