BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Giới thiệu về hoạt động đào tạo IPv6 của Trung tâm Internet Việt Nam

Trung tâm Internet Việt Nam với vai trò Thường trực Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia đã và đang tổ chức cung cấp các chương trình đào tạo khác nhau về IPv6.

  1. Các chương trình đào tạo:
  • Chương trình 02 ngày: Được thiết kế với mục tiêu sau khi kết thúc khóa học, học viên nắm được các kiến thức cơ bản về IPv6, cách thức hoạt động của giao thức IPv6, cấu hình được IPv6 trên các máy tính, biết cách phân hoạch vùng địa chỉ IPv6 để đưa vào sử dụng trong mạng.
  • Chương trình 04 ngày: Được thiết kế nâng cao nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu hơn về IPv6. Kết thúc khóa học, học viên có thể sử dụng các kiến thức nền tảng đã được học về IPv6 kết hợp với các kiến thức kỹ thuật chuyên sâu của mình để thực hiện các công tác kỹ thuật nâng cao về IPv6: định tuyến, cấu hình dịch vụ, thiết lập mạng lưới.
  • Chương trình đào tạo trực tuyến: Với các kiến thức lý thuyết cơ bản về IPv6 kết hợp một số mô hình thực hành để học viên tự thiết lập.
  1. Kết quả: Tính đến 5/2017, VNNIC đã thực hiện trên 20 khóa đào tạo cơ bản và chuyên sâu cho khoảng 800 học viên là các cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, các cán bộ quản lý của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp:
  • Khối cơ quan Đảng và Nhà nước: Tổ chức đào tạo cán bộ của Văn phòng Trung ương Đảng; Cán bộ chuyên trách CNTT của các Bộ, Ngành; Đào tạo cho các Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình, Quảng Ninh, Hồ Chí Minh, ....
  • Các doanh nghiệp: VNPT, Viettel, FPT, NetNam, SPT, CMC, SCTV, QTSC ...
  • Khối ngân hàng: BIDV