Địa chỉ liên hệ | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Địa chỉ liên hệ

Office

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông

Nhà trạm Trung tâm Internet Việt Nam, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Post

Địa chỉ nhận thư - công văn - giấy tờ

Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông Tin và Truyền Thông - 18 Nguyễn Du - Hà Nội

Phone

Số điện thoại  +84-24-35564944

Số máy lẻ:

  • Phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên: 100
  • Phòng Tài chính - Kế toán : 200
  • Phòng Tổ chức - Hành chính: 507
  • Phòng Kế hoạch đầu tư : 400
  • Phòng Phát triển tên miền: 700
  • Phòng Kỹ thuật : 300
  • Đài DNS - VNIX: 600
  • Chi nhánh TP HCM: 804
  • Chi nhánh Đà Nẵng: 900
  • Bộ phận hỗ trợ: 100
Fax Fax   +84-24-37821462
Email Email   webmaster@vnnic.vn