BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tài liệu tham khảo

Dưới đây là các thông tin tài liệu tham khảo theo chủ đề về tên miền ".vn", địa chỉ IP/ASN, hệ thống DNS và hệ thống VNIX nhằm cung cấp cho người dùng nguồn thông tin cơ bản và cần thiết liên quan đến các lĩnh vực cụ thể khi đăng ký, sử dụng tài nguyên Internet tại Việt Nam; xin vui lòng xem chi tiết tại: