BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Dịch vụ đám mây Azure của Microsoft đang thiếu hụt tài nguyên IPv4 trầm trọng – cơ hội để IPv6 được chấp nhận rộng rãi hơn?

Theo thông tin trên trang Blog của Microsoft Azure, ông Gamesh Srinivasan – Quản lý cấp cao của Microsoft cho biết dịch vụ đám mây Azure của Microsoft đã sử dụng hết các vùng địa chỉ IPv4 ở Hoa Kỳ và đang  phải tận dụng những không gian địa chỉ từ các quốc gia khác, đặc biệt từ khu vực Mỹ - Latin. Điều này dẫn đến việc những người dùng Azure ở Mỹ khi tìm kiếm trên web có thể sẽ nhận được kết quả quốc tế, thay vì những nội dung đã được lọc riêng cho thị trường Mỹ.

Lý do là các vùng tài nguyên IPv4 phân bổ cho Hoa Kỳ đã được đưa vào sử dụng hoàn toàn và không còn bất kỳ một vùng nào trống. Vì vậy, Microsoft buộc phải sử dụng các không gian địa chỉ bên ngoài Hòa Kỳ để triển khai các dịch vụ mới một cách tạm thời. Những vùng địa chỉ IPv4 cấp cho các vùng khác ngoài Mỹ sẽ không thể định vị lại vì thông tin cấp phát đã được xác lập và quản ý bởi tổ chức Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

Trước đó, vào năm 2011, Microsoft đã từng mua từ Công ty Nortel một khối lượng IPv4 lên tới 666.624 địa chỉ với giá 7,5 triệu USD thông qua đấu giá (bình quân khoảng 11,25 USD/địa chỉ IPv4). Đây chính là giao dịch khởi đầu góp phần định giá địa chỉ IPv4 trong các hoạt động chuyển nhượng trên thị trường hiện nay.

Tình trạng bất đồng bộ về măt  dịch vụ của Microsoft Azure trên cho thấy những khó khăn bất cập của việc cố gắng duy trì sử dụng IPv4 thay vì nỗ lực và dứt khoát chuyển đổi sang IPv6 sau khi IPv4 cạn kiệt là khó có thể lường hết. Hy vọng rằng đây sẽ là một động cơ để IPv6 sớm được chấp nhận rộng rãi hơn.

Nguồn tham khảo:

1.      http://azure.microsoft.com/blog/2014/06/11/windows-azures-use-of-non-us-ipv4-address-space-in-us-regions/

2.      http://www.bbc.co.uk/news/technology-12859585

3.      http://fudzilla.com/home/item/34989-microsoft-runs-out-of-ipv4-addresses