BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương hết địa chỉ IPv4 (15/04/2011)

Vào 9 giờ 00 phút (UCT +10) ngày 15/4/2011, Tổ chức quản lý địa chỉ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã thông báo khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hết địa chỉ IPv4 và chuyển sang chính sách cấp IPv4 từ /8 cuối cùng (tham khảo www.apnic.net).

Theo đó, kể từ ngày 15/4/2011, Việt Nam chính thức triển khai áp dụng chính sách cấp phát IPv4 cho giai đoạn cạn kiệt IPv4, chi tiết như sau:

1. Ngừng tiếp nhận các yêu cầu xin cấp IPv4 với khối lượng lớn hơn /22.
2. Mỗi tổ chức chỉ được xin cấp một lần duy nhất với lượng địa chỉ tối đa /22.
3. Việc cấp phát địa chỉ IPv4 cho giai đoạn cạn kiệt này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho việc triển khai địa chỉ IPv6 để thay thế cho IPv4.

Hiện tại, triển khai IPv6 là yêu cầu cấp thiết và bắt buộc đối với tất cả các tổ chức tham gia hoạt động Internet. VNNIC đã triển khai chính sách hỗ trợ cấp phát miễn phí IPv6 cho mọi thành viên đã được cấp IPv4. Chi tiết tham khảo tại đây