BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông tin và tài liệu tham khảo

I. Các tài liệu RFC:

  • "Domain Names - Concepts and Facilities": Tham khảo
  • "Domain Names - Implementation and Specification": Tham khảo
  • "Domain Name System Structure and Delegation": Tham khảo

II. Các thông tin tham khảo:

III. Tài liệu hướng dẫn triển khai DNSSEC:

  • Triển khai DNSSEC tại các Nhà đăng ký tên miền: Tại đây
  • Triển khai DNSSEC tại các DNS Hosting Provider: Tại đây
  • Triển khai DNSSEC tại các ISP: Tại đây
  • Tài liệu TestCase triển khai thử nghiệm DNSSEC trên hệ thống Recursive Caching: Tại đây.
  • Phụ lục: Tại đây