BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 8/2016: Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thông báo thay đổi địa chỉ IP của cụm DNS B (b.dns-servers.vn)

Tháng 8/2016: Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thông báo thay đổi địa chỉ IP của cụm DNS B (b.dns-servers.vn)

Ngày 03/8/2016, Trung tâm Internet Việt Nam đã thực hiện quy hoạch, thay đổi địa chỉ IP (bao gồm cả IPv4 & IPv6) của cụm máy chủ DNS B (b.dns-servers.vn), thuộc hệ thống DNS quốc gia.

Thông tin địa chỉ IP cũ:

o   IPv4: 203.119.10.105

o   IPv6: 2001:dc8:0:7::105

Thông tin địa chỉ IP mới:

o   IPv4: 203.119.73.105

o   IPv6: 2001:dc8:1:2::105

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) trân trọng thông báo!