BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tổ chức đào tạo triển khai thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6 cho cơ quan Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh (4/11/2016)

Từ ngày 03-04/11/2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phối hợp với Sở TT&TT TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đào tạo triển khai thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6 trong khối cơ quan Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự khoá đào tạo có 120 cán bộ chuyên trách về Công nghệ Thông tin đến từ các cơ quan Đảng, các UBND và các tổ chức chính trị xã hội của TP. Hồ Chí Minh, như: Bộ tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Sở TT&TT, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Viện nghiên cứu và phát triển,…

Khoá đào tạo là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ “Thoả thuận hợp tác về phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet” giữa Trung tâm Internet Việt Nam và Sở TT&TT TP. Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội nghị, bà Võ Thị Trung Trinh - Phó Giám đốc Sở TT&TT TP. Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Khoá đào tạo là tiền đề góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh có mức ứng dụng CNTT mức độ cao về cả chiều rộng và chiều sâu, tạo tiền đề cho mục tiêu xây dựng TP. Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về công nghệ của khu vực Đông Nam Á.”

Bên cạnh đó, khoá đào tạo là một trong chuỗi hoạt động thúc đẩy sự phát triển IPv6 trên Việt Nam nói chung và trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Theo bà Trần Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc VNNIC thì vào cuối tháng 10/2016 Việt Nam đã có hơn 2.051.000 khách hàng sử dụng dịch vụ IPv6 với tỉ lệ người dùng IPv6 đạt 4,32% (nguồn thống kê từ Phòng Lab Cisco). Trong thời gian tới, Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy sử dụng IPv6, trong đó sẽ đẩy mạnh công tác hợp tác và đào tạo IPv6 cho các Sở TT&TT trên cả nước. Bởi những cán bộ khi được đào tạo cũng có vai trò quan trọng, đóng góp vào mục tiêu tổng thể quốc gia về IPv6.

Theo chương trình đào tạo, học viên sẽ được VNNIC phổ biến về chính sách thúc đẩy IPv6 của Chính phủ Việt Nam; cập nhật tình hình, kết quả triển khai IPv6 trong và ngoài nước. Ban Công tác đặc biệt tập trung đến các công nghệ chuyển đổi IPv4-IPv6 phổ biến trên thế giới như Tunnel, Dual Stack, NAT64. Ngoài ra, tình trạng hỗ trợ IPv6 trên các hệ điều hành, trình duyệt, cấu hình cấp phát IP tĩnh, động, statefull, stateless, chuyển đổi nội dung và an toàn bảo mật cũng là các nội dung được đề cập trong khoá học.

Cuối khoá đào tạo, các học viên được tham gia bài kiểm tra trắc nghiệm để đánh giá kết quả và được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo triển khai thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6 nếu đáp ứng yêu cầu.

Một số hình ảnh của Khoá đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh:

Toàn cảnh Hội trường Khóa đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc VNNIC phát biểu khai mạc tại Khóa đào tạo.

Bà Võ Thị Trung Trinh - Phó Giám đốc Sở TT&TT TP. Hồ Chí Minh