Thực hiện báo cáo kết quả thúc đẩy phát triển IPv6 trong 6 tháng đầu năm 2018 (6/2018) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thực hiện báo cáo kết quả thúc đẩy phát triển IPv6 trong 6 tháng đầu năm 2018 (6/2018)

Thực hiện Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia được ban hành theo Quyết định số 227/QĐ-BTTTT ngày 12/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Công tác đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp triển khai các hoạt động thúc đẩy IPv6 tại Việt Nam. Kết quả triển khai IPv6 của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng tốt. Tính đến thời điểm tháng 6/2018, tỉ lệ triển khai IPv6 của Việt Nam đạt khoảng 15% (nguồn APNIC) với hơn 7.600.000 người sử dụng IPv6 (nguồn cisco), đứng thứ 2 ASEAN, thứ 4 khu vực Châu Á.

Thực hiện theo chỉ đạo của Trưởng Ban Công tác trong công tác báo cáo định kỳ, các đơn vị, doanh nghiệp triển khai báo cáo theo mẫu và gửi về Trung tâm Internet Việt Nam (18 Nguyễn Du, Hà Nội).

Mẫu báo cáo dành cho doanh nghiệp tại đây.