BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình đăng ký, gia hạn chứng chỉ số và đăng ký địa chỉ email nghiệp vụ

1. Đăng ký lần đầu chứng chỉ số và các tài khoản email nghiệp vụ

- Ngay sau khi được VNNIC xét duyệt và công nhận là NĐK tên miền “.vn”, NĐK phải đăng ký cấp chứng chỉ số lần đầu bao gồm chứng chỉ số cho tài khoản tác nghiệp trực tuyến về tên miền “.vn” và chứng chỉ số cho tài khoản email nghiệp vụ để thực hiện việc giao dịch với VNNIC.

- Để thực hiện việc đăng ký lần đầu chứng chỉ số và các tài khoản email nghiệp vụ, NĐK phải điền đầy đủ các thông tin vào bản khai xin cấp chứng chỉ số  theo biểu mẫu  và gửi tới VNNIC qua đường công văn. Các địa chỉ email mà NĐK cung cấp trong biểu mẫu đăng ký là các địa chỉ email nghiệp vụ mà NĐK đã chính thức đăng ký với VNNIC để sử dụng trong các nghiệp vụ quản lý tên miền ”.vn” thực hiện qua đường thư điện tử.

- VNNIC sẽ thực hiện cấp chứng chỉ số lần đầu và bàn giao cho NĐK (có biên bản bàn giao) các tài liệu gồm: (1) đĩa CD ghi chứng chỉ số, tài liệu hướng dẫn và (2) mật khẩu bảo vệ khóa riêng của chứng chỉ số.

- NĐK sử dụng, quản lý và chịu trách nhiệm về các chứng chỉ số đã được cấp để sử dụng cho các giao dịch nghiệp vụ với VNNIC.

2. Gia hạn chứng chỉ số

- Thời hạn hiệu lực: Chứng chỉ số được cấp mới cho NĐK có hiệu lực trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp. NĐK phải thực hiện việc gia hạn kịp thời và chịu trách nhiệm nếu không làm thủ tục gia hạn chứng chỉ số dẫn đến không thực hiện được các tác nghiệp về tên miền “.vn”.

- Gia hạn: Trước khi hết hạn 15 ngày, NĐK điền đầy đủ các thông tin vào bản khai gia hạn chứng chỉ số số  theo biểu mẫu  và gửi tới VNNIC qua đường công văn, đồng thời gửi một bản scan tới địa chỉ email registry@vnnic.vn

- Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn chứng chỉ số của NĐK, VNNIC sẽ thực hiện gia hạn và gửi chứng chỉ số mới cho NĐK tới địa chỉ Email đã đăng ký trong bản khai gia hạn chứng chỉ số.

- Khi nhận được chứng chỉ số mới, NĐK phải tiến hành cài đặt và kiểm tra tình trạng hoạt động của chứng chỉ số đã được cấp. Sau đó báo cáo VNNIC qua hòm thư điện tử registry@vnnic.vn về việc chứng chỉ số đã hoạt động tốt.

- Trường hợp khi có lỗi xảy ra hoặc chứng chỉ số bị mất, bị lộ mật khẩu,… NĐK phải thông báo ngay với Phòng Quan hệ cộng đồng của VNNIC, qua điện thoại và email (registry@vnnic.vn) để xử lý kịp thời.

3. Thay đổi địa chỉ email nghiệp vụ

- Khi thay đổi địa chỉ email nghiệp vụ, NĐK phải gửi công văn tới VNNIC đề nghị hủy bỏ đăng ký đối với địa chỉ email nghiệp vụ cũ, đề nghị thu hồi chứng chỉ số đã cấp cho email hủy bỏ; đồng thời NĐK phải điền đầy đủ các thông tin vào bản khai xin cấp chứng chỉ số  theo biểu mẫu và gửi tới VNNIC qua đường công văn đến Trung tâm Internet Việt Nam – 18 Nguyễn Du, Hà Nội  nếu muốn đăng ký chứng chỉ số và địa chỉ email nghiệp vụ mới để thay thế cho địa chỉ email đã thu hồi.