BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình xét duyệt hồ sơ xin làm Nhà đăng ký

Doanh nghiệp có nhu cầu trở thành Nhà đăng ký tên miền “.vn” chuẩn bị Hồ sơ đề nghị cung cấp dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền “.vn” bao gồm các tài liệu sau đây:

a) Đơn đề nghị cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”;

b) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13);

c) Bản dịch được công chứng Hợp đồng của Tổ chức ở nước ngoài ký với nhà đăng ký tên miền chính thức (Accredited Registrar) của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế - ICANN (áp dụng trong trường hợp tổ chức ở nước ngoài ký hợp đồng với nhà đăng ký tên miền chính thức của ICANN);

d) Kế hoạch triển khai nhân sự, kỹ thuật đảm bảo đủ năng lực và phù hợp với quy mô hoạt động để cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền.

- Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc chuyển theo đường bưu chính

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

Trung tâm Internet Việt Nam

Tầng 24, tòa nhà VNTA, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-2435564944 (700)

Fax: +84-2437821462

Email: pttm@vnnic.vn

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị từ phía doanh nghiệp có nhu cầu, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) sẽ tiến hành trình tự xử lý như bên dưới:

STT

Nội dung

Chi tiết

Bước 1

Thẩm định hồ sơ

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) sẽ hoàn tất việc thẩm định, đánh giá hồ sơ và gửi văn bản thông báo chấp nhận hoặc từ chối đề nghị của doanh nghiệp. Trường hợp từ chối, VNNIC sẽ nêu rõ lý do trong văn bản thông báo.

Trong trường hợp cung cấp thiếu các tài liệu trong danh mục yêu cầu, VNNIC sẽ liên hệ (qua email hoặc điện thoại) để hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung, thời hạn không quá 05 ngày làm việc. Quá thời hạn trên, nếu doanh nghiệp không bổ sung đầy đủ tài liệu, VNNIC sẽ từ chối hồ sơ đề nghị nói trên.

Bước 2

Làm việc và thương thảo hợp đồng

Trong trường hợp hồ sơ đề nghị được chấp nhận, VNNIC sẽ có văn bản thông báo và mời đại diện doanh nghiệp đến làm việc tại trụ sở VNNIC trong vòng không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

Nội dung làm việc bao gồm: làm rõ một số thông tin trong hồ sơ đề xác định năng lực cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền của doanh nghiệp; làm rõ các nội dung nghiệp vụ và kỹ thuật mà doanh nghiệp cần đáp ứng để hoàn thiện sau khi ký hợp đồng; thương thảo các điều khoản trong dự thảo hợp đồng được VNNIC cung cấp cho doanh nghiệp trong công văn thông báo nói trên.

Thời gian làm việc và thương thảo hợp đồng không quá 05 ngày làm việc.

Bước 3

Ký hợp đồng, nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Ký hợp đồng: Sau khi kết thúc thương thảo nội dung hợp đồng, VNNIC và doanh nghiệp chính thức ký hợp đồng Nhà đăng ký. Hợp đồng sẽ được làm thành 06 (sáu) bản, đóng dấu giáp lai của VNNIC.

Nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng:

Doanh nghiệp trong nước thực hiện thủ tục bảo lãnh thực hiện hợp đồng qua ngân hàng và nộp bản gốc chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong vòng 03 ngày làm việc sau khi hoàn thành ký kết hợp đồng với VNNIC. Doanh nghiệp nước ngoài có thể triển khai nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với NĐK trong nước là 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng Việt Nam), NĐK nước ngoài là 2.500 USD (Hai ngàn năm trăm Đô la Mỹ).

Bước 4

Hoàn thiện hệ thống và đào tạo nghiệp vụ

Hoàn thiện hệ thống kỹ thuật và nghiệp vụ:

Sau khi hoàn tất ký hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Nhà đăng ký (NĐK) có thời gian hoàn thiện hệ thống kỹ thuật và nghiệp vụ cung cấp dịch vụ tên miền “.vn” trong vòng không quá 06 tháng kể từ ngày VNNIC nhận được bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Hợp đồng Nhà đăng ký sẽ chấm dứt nếu sau 06 tháng nếu NĐK không hoàn tất triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ tên miền “.vn”. Trong thời gian 06 tháng nói trên, NĐK có trách nhiệm cập nhật thông tin, báo cáo kịp thời các vấn đề trong quá trình xây dựng, triển khai hệ thống kỹ thuật, nghiệp vụ để VNNIC hỗ trợ, phối hợp hoàn thiện.

Đào tạo nghiệp vụ:

Song song trong giai đoạn hoàn thiện hệ thống, VNNIC sẽ tổ chức chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý tên miền “.vn” cho cán bộ của NĐK. NĐK cần cử ít nhất 03 cán bộ tham gia đào tạo bao gồm: 02 cán bộ phụ trách nghiệp vụ, 01 cán bộ phụ trách hệ thống kỹ thuật.

Hình thức đào tạo: Trực tiếp tại trụ sở VNNIC hoặc thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến của VNNIC. Thời lượng đào tạo và thi sát hạch không quá 05 ngày làm việc.

Mỗi NĐK phải có ít nhất 2 cán bộ được cấp chứng chỉ đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ tên miền “.vn” sau đào tạo. Nếu sau lần đào tạo thứ nhất, NĐK không có đủ số lượng nhân viên được cấp chứng chỉ nói trên, VNNIC sẽ tổ chức đào tạo và sát hạch lại. Thời gian đào tạo lại do VNNIC và NĐK thỏa thuận nhưng không quá 10 ngày làm việc sau khi kết thúc chương trình đào tạo lần đầu. Số lần tổ chức đào tạo lại là 1 lần. Hợp đồng Nhà đăng ký với VNNIC sẽ chấm dứt nếu sau 02 lần đào tạo, NĐK không đạt số lượng nhân viên nghiệp vụ được cấp chứng chỉ theo quy định (02 người).

Trong trường hợp NĐK không hoàn thành được các yêu cầu hoàn thiện hệ thống kỹ thuật và nghiệp vụ, cũng như yêu cầu về nhân sự trong thời gian 06 tháng, VNNIC sẽ phạt vi phạm hợp đồng bằng hình thức thu hồi 100% giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Bước 5

Kiểm tra, khảo sát thực tế

Sau khi hoàn thiện hệ thống kỹ thuật và nghiệp vụ trong thời hạn 06 tháng, cũng như chuẩn bị đầy đủ nhân sự với chứng chỉ cần thiết, Nhà đăng ký thông báo cho VNNIC bằng văn bản.

Trên cơ sở văn bản từ Nhà đăng ký, VNNIC gửi văn bản phản hồi thông báo về kế hoạch kiểm tra, khảo sát thực tế tại Nhà đăng ký. Thời gian kiểm tra, khảo sát sẽ diễn ra không muộn hơn 05 ngày làm việc kể từ ngày VNNIC ra văn bản thông báo và không kéo dài hơn 05 ngày làm việc. VNNIC sẽ tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế để đánh giá toàn diện về năng lực của Nhà đăng ký theo quy định.

Đối với NĐK nước ngoài, việc khảo sát có thể được tiến hành thực tế hoặc qua teleconference.

Kết quả sẽ được tổng hợp thành biên bản kiểm tra, khảo sát trong vòng 01 ngày làm việc sau khi kết thúc thời gian khảo sát.

Bước 6

Tạo tài khoản đề chính thức cung cấp dịch vụ

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi biên bản khảo sát được hoàn thiện, Nhà đăng ký hoàn thiện các biểu mẫu liên quan đến trách nhiệm quản lý và sự an toàn của tài khoản Nhà đăng ký, địa chỉ IP của các máy chủ phía Nhà đăng ký kết nối đến hệ thống VNNIC, trách nhiệm quản lý các chứng thư số dành cho nghiệp vụ tên miền “.vn” (biểu mẫu và các quy trình cụ thể sẽ được VNNIC cung cấp trong quá trình đào tạo nghiệp vụ) để phục vụ khởi tạo tài khoản Nhà đăng ký. Trên cơ sở thông tin cung cấp của Nhà đăng ký, VNNIC sẽ khởi tạo tài khoản, chứng thư số nghiệp vụ và gửi đến đầu mối quản lý của NĐK đồng thời mở cổng truy vấn các dịch vụ liên quan đến tên miền “.vn” cho các địa chỉ IP theo đăng ký của Nhà đăng ký.

Ký quỹ tài khoản:

Sau khi tài khoản Nhà đăng ký được khởi tạo, NĐK thực hiện ký quỹ để chính thức cung cấp các dịch vụ tên miền “.vn”. Khoản tiền tối thiểu cần ký quỹ đối với doanh nghiệp trong nước là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) và doanh nghiệp nước ngoài là 2500 USD (Hai ngàn năm trăm đô la Mỹ).

Chi tiết tham khảo tài liệu hướng dẫn tại đây