BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty TNHH Giải pháp trực tuyến

Công ty TNHH Giải pháp trực tuyến (ESC) là Nhà đăng ký tên miền quốc gia .VN chính thức của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin liên hệ chính: 

- Địa chỉ: 71 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại/Fax: +84-24-39426896/ + 84-24-39426897

- Email: e-sales@esc.vn

- Website: http://www.esc.vn

 

Cơ sở đăng ký tên miền
Điện thoại/Fax
Email
Website
Cơ sở tại miền Bắc

71 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+84-24-39426896/
+84-24-39426897

e-sales@esc.vn

www.esc.vn

Cơ sở tại miền Nam

A16 –Thành Ủy, đường 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức

+84-28-62843035/
+84-28-62581409

e-sales@esc.vn

www.esc.vn