BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành mẫu hợp đồng Nhà đăng ký tên miền ".vn" ( 28/4/2016)